Tillsyn av fristående verksamheter

På denna sidan finns information om vad tillsyn innebär, samt länkar till blanketter och e-tjänster som är aktuella vid tillsyn.

Texten uppdaterad 2023-10-16

Enligt 26 kapitlet i skollagen har kommunen tillsynsansvar över fristående förskolor och pedagogisk omsorg som bedrivs i kommunen.

Kommunens tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg ska motsvara Skolinspektionens tillsyn av de fristående skolorna.

Det finns i grunden två olika sorters tillsyn:

  • Regelbunden tillsyn. Sker ungefär var tredje år, eller på särskilda uppdrag.
  • Riktad tillsyn. Kan ske spontant eller planerat. Riktad tillsyn genomförs när behov uppstår, för att följa upp moment efter den regelbundna tillsynen eller när en ägar- och ledningskrets ändras.

Den regelbundna tillsynen består i inlämnande av information och dokument i e-tjänsterna nedan, samt verksamhetsbesök och intervjuer.

Tillsynens huvudfokus varierar vid de olika tillfällena.

Jonas Nordlander

NULL

Planeringsstrateg, Barn- och ungdomskontoret

Louisa Asterfjord

NULL

Planeringsstrateg, Barn- och ungdomskontoret