1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tillsyn av fristående verksamheter

På denna sidan finns information om vad tillsyn innebär, samt länkar till blanketter och e-tjänster som är aktuella vid tillsyn.

Texten uppdaterad 2021-06-24

Enligt 26 kapitlet i skollagen har kommunen tillsynsansvar över fristående förskolor och pedagogisk omsorg som bedrivs i kommunen.

Kommunens tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg ska motsvara Skolinspektionens tillsyn av de kommunala verksamheterna, samt de fristående skolorna.

Det finns i grunden två olika sorters tillsyn:

  • Regelbunden tillsyn. Sker ungefär var tredje år, eller på särskilda uppdrag.
  • Riktad tillsyn. Kan ske spontant eller planerat när behov uppstår eller för att följa upp moment efter den regelbundna tillsynen.

Den regelbundna tillsynen består i inlämnande av information och dokument i e-tjänsterna nedan, samt verksamhetsbesök och intervjuer.

Tillsynens huvudfokus kan variera vid de olika tillfällena.

Jonas Nordlander

NULL

Barnomsorgssamordnare, Barn- och ungdomskontoret

Louisa Asterfjord

NULL

Planeringsstrateg, Barn- och ungdomskontoret