sv Swedish

Tillsyn av fristående verksamheter

På denna sidan finns information om vad tillsyn innebär, samt länkar till blanketter och e-tjänster som är aktuella vid tillsyn.

Texten uppdaterad 2021-11-29

Enligt 26 kapitlet i skollagen har kommunen tillsynsansvar över fristående förskolor och pedagogisk omsorg som bedrivs i kommunen.

Kommunens tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg ska motsvara Skolinspektionens tillsyn av de fristående skolorna.

Det finns i grunden två olika sorters tillsyn:

  • Regelbunden tillsyn. Sker ungefär var tredje år, eller på särskilda uppdrag.
  • Riktad tillsyn. Kan ske spontant eller planerat när behov uppstår eller för att följa upp moment efter den regelbundna tillsynen.

Den regelbundna tillsynen består i inlämnande av information och dokument i e-tjänsterna nedan, samt verksamhetsbesök och intervjuer.

Tillsynens huvudfokus kan variera vid de olika tillfällena.

Jonas Nordlander

NULL

Planeringsstrateg, Barn- och ungdomskontoret

Louisa Asterfjord

NULL

Planeringsstrateg, Barn- och ungdomskontoret