1 Driftstörningar

Att starta och bedriva fristående verksamhet i Alingsås kommun

Barn- och ungdomsnämnden i Alingsås kommun har ansvar för att godkänna ansökningar om fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som inte är integrerade med grundskola/anpassad grundskola. Nämnden har också tillsynsansvaret över dessa verksamheter.

Texten uppdaterad 2024-06-17

Anordnare av fristående verksamhet kan till exempel vara ett bolag, eller en ekonomisk förening.

Statens skolinspektion har ansvar för att godkänna ansökningar om fristående förskoleklass, grundskola anpassad grundskola med tillhörande fritidshem. Skolinspektionen har också tillsynsansvaret. Läs mer hos Skolinspektionen.

Läs mer om hur du går tillväga för att starta och bedriva fristående verksamhet i bilagan nedan. Där hittar du också mall för ansökan om godkännande, och mall för tilläggsbelopp.

Ansökan om godkännande av ny verksamhet är förenat med en administrativ avgift på 24.000 kronor. Ansökan om utökning av befintlig verksamhet är förenat med en avgift på 12.000 kronor. Denna avgift tillkommer oavsett om ansökan godkänns eller avslås. Kontakta Barn- och ungdomsförvaltningen för mer information.

Jonas Nordlander

NULL

Planeringsstrateg, Barn- och ungdomskontoret