Loholmen

Loholmen är en ö i sjön Anten med rester av en borgruin.

Texten uppdaterad 2020-04-16

Loholmen från norr.

Ruinen anses vara föregångaren till Gräfsnäs slott. Under de senaste åren har utgrävningar genomförts på ön.

Reservatet inrättades 1961 för att bland annat skydda förekomsten av häckande strandskata.

Det råder landstigningsförbud på Loholmen under tiden 15/4-15/7 av hänsyn till fågellivet.

Alingsås kommun