Skårs lekplats

Lekplatsen ligger i kanten av ett nybyggnadsområde på gamla åkermarker i Skår.

Texten uppdaterad 2022-09-30

Backebovägen 14

Tillgänglighet

Materialen består av träflis och gummiasfalt. Yttersta delen är tillgänglig med soffa och bord, lekhus och sandlåda med tillgängligt bakbord. Inre delen är inte lika tillgänglig.

Redskap

  • Klätterlek
  • 3 st. gungor, varav en tillgänglighetsanpassad
  • Lekhus
  • Sandlåda med bakbord
  • Vippdjur
  • Soffor och bord

Belysning: Ja

Grillplats: Ja

I direkt anslutning till närnatur: Ja


Alingsås kommun