2 Driftstörningar
sv Swedish

Klinten lekplats

Lekplatsen ligger lite undangömt inne i skogen, men samtidigt i direkt närhet till bostäderna i området.

Texten uppdaterad 2020-04-24

Klintens väg 40 b

Tillgänglighet

Det mesta markmaterialet är barkflis och lekredskapen är placerade med hänsyn till landskapets befintliga nivåskillnader Tillgänglighet för alla på en lekplats av denna karaktär kan tyvärr bli svårt uppnå.

Redskap

  • Stor rutschkana
  • Snurrlek
  • Hängmatta
  • Gungdjur
  • Liten sandlåda
  • Sittbänk

Belysning: Nej

Grillplats: Nej

Park och natur

NULL