Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiven från folkhälsomyndigheten.

Läs mer
1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Klinten lekplats

Lekplatsen ligger lite undangömt inne i skogen, men samtidigt i direkt närhet till bostäderna i området.

Texten uppdaterad 2020-04-24

Klintens väg 40 b

Tillgänglighet

Det mesta markmaterialet är barkflis och lekredskapen är placerade med hänsyn till landskapets befintliga nivåskillnader Tillgänglighet för alla på en lekplats av denna karaktär kan tyvärr bli svårt uppnå.

Redskap

  • Stor rutschkana
  • Snurrlek
  • Hängmatta
  • Gungdjur
  • Liten sandlåda
  • Sittbänk

Belysning: Nej

Grillplats: Nej

Park och natur

NULL