Centrumgatans lekplats Sollebrunn

Lekplatsen ligger öppet och centralt i anslutning till centrum samt skola. Den har ett stort utbud av lekutrustning och det finns gott om sittplatser med bänkar och bord.

Texten uppdaterad 2022-09-21

Centrumgatan 11, Sollebrunn

Tillgänglighet

Markmaterialet på platsen består främst av konstgräs vilket fungerar bra ur tillgänglighetssynpunkt. Tydliga gränser mellan exempelvis gungområdet och resten av lekplatsen ökar tydligheten för personer med nedsatt syn. Få och små nivåskillnader.

Redskap

  • 2 st gungor
  • Fågelbogunga
  • Lekställning med rutschkana
  • Fjädergungor
  • Sandlåda med bakbord
  • Snurrlek
  • Cykelkarusell
  • Bänkar med bord

Belysning: Ja

Grillplats: Nej

I direkt anslutning till lekbar naturmiljö: Nej

Alingsås kommun