sv Swedish

Plantagets lekplats

Plantagets lekplats ligger i parkmiljö centralt i Alingsås tätort och fungerar som en viktig social mötesplats. På grund av dess placering är det en lekplats som oftast besöks i vuxet sällskap. Även många förskolor besöker lekplatsen. Den har mestadels utrustning som riktar sig till de yngre barnen. Det finns en liten pulkabacke.

Texten uppdaterad 2022-09-13

Nordenskiöldsgatan 21

Tillgänglighet

Till viss del gummi men mycket av lekutrustningen är placerad i sand vilket tyvärr försämrar tillgängligheten. Det finns flis i vissa delar.

Redskap

  • 6 st gungor fördelade på 3 ställningar
  • Fjädergungor
  • Gungbräda
  • Sandlåda
  • Snurrlek
  • Däcklekredskap
  • Klätterställning
  • Bänkar med bord

Belysning: Ja, pelare och effektbelysning i lådor.

Grillplats: Ja, finns i närområdet.

Interna genvägar

Om Plantaget

Park och natur

NULL