1 Driftstörningar

Plantagets lekplats

I Plantagets park finns en temaleklekplats med namnet ”Mullbärsplantaget”. Temat anspelar på parkens historia då det under 1700-talet fanns ett Mullbärsplantage med mullbärsodlingar i syfte att producera eget silke i Alingsås. Utformningen och lekutrustningen illustrerar silkesproduktionens olika faser; från mullbär & mullbärsblad, silkeslarv, puppor, silkesfjäril och silkestråd. Idén är att temat ska kunna väcka intresse och kunskap.

Texten uppdaterad 2023-10-04

Nordenskiöldsgatan 21

Lekmöjligheter finns för både små och större barn och givetvis finns det även mullbärsträd och buskar. Lekplatsen ligger centralt i Alingsås tätort och fungerar som en viktig social mötesplats. Vegetationen spelar en stor roll på lekplatsen och är starkt närvarande genom planteringar samt omgärdande lekbuskage. I anslutning finn även en mindre, naturlig pulkabacke. Väderskydd på plats ger sittmöjlighet under tak.

Tillgänglighet

Stora delar av lekplatsens markmaterial utgörs av konstgräs i kombination med gångar av stenmjöl med få nivåskillnader. Gångarna är anlagda så att större delen av lekplatsen ska gå att rulla igenom och ger möjlighet att kunna komma intill med rullstol på utvalda delar. Det finns även ett tillgänglighetsanpassat bakbord samt bänkbord. Vissa utrustningar såsom karuseller och gungor har träflis som fallskyddsunderlag vilket inte är lika tillgängligt. Färgval är övervägande jordnära med milda uttryck. Sittmöjligheter finns för att kunna överblicka hela ytan, vegetation och rumsbildning bidrar med att dämpa ljudnivån.

Redskap

 • Linbana
 • 3 st gungor, varav 1 kompisgunga
 • Sandlåda med bakbord
 • 2 st karuseller
 • Hinderbana med armgång, slackline, hoppstubbar och hävstång
 • Vippbrädor
 • Lektunnel
 • Balanslek
 • Klätterställning med tunnelrutschkana
 • Bänkar med bord
 • Hammock
 • Väderskydd

Belysning

Ja, belysningsmaster, stolpbelysning, pollare samt en affischpelare med effektbelysning.

Grillplats

Ja

Interna genvägar

Om Plantaget

Alingsås kommun