Järtas parks lekplats

Lekplatsen, som är en temalekplats, ligger i Järtas park som nyinvigdes i samband med stadens 400-årsjubileum september 2019. På lekplatsen finns miniatyrhus i form av den pittoreska Nygrens Gård med inslag som café, bageri, karamellfabrik och stall. Där kan du lyssna till det porlande vattnet i dammen intill miniatyren av Stampens Kvarn och pröva din balans i hinderbanan med stora knappnålar.

Texten uppdaterad 2022-09-16

Pittoreska Nygrens Gård med inslag som café, bageri, karamellfabrik och stall.

Kungsgatan 39 D

Tillgänglighet

Ytorna består av gräs, stenmjöl, träflis och skiffergångar.

Redskap

  • trädgunga
  • klätterlek (hatt)
  • balansbana
  • rutschkana (sko)
  • rullstolsgunga
  • trädkoja
  • lekhus i gårdsformation (observera att det inte är tillåtet att gå på taken)
  • paviljong för mindre uppträdanden
  • soffor, bänkar och bord

Belysning: Ja

Dricksvattenpump: Ja

Grillplats: Nej

I direkt anslutning till närnatur: Nej

Interna genvägar

Om Järtas park

Alingsås kommun