Strömmestigens lekplats

Strömmestigens lekplats ligger väl synlig, intill ett parkstråk som skär genom ett radhusområde. Här erbjuds ett stort utbud inklusive lite annorlunda utrustning. Lekplatsen riktar sig de äldre barnen, men utestänger inte de små från att få vara med.

Texten uppdaterad 2020-04-24

Norska gatan 36

Tillgänglighet

Lekredskapen är placerade i flis eller sand, dock omgivna av träkanter vilket tyvärr försämrar tillgängligheten.

Redskap

 • 2 st gungor
 • Lekställning med rutsch
 • Ytterligare lekställning
 • Klätternät
 • Klättertorn
 • Vattenlek
 • Trädäck
 • Skulpturer
 • Lekredskap i form av båt
 • Sandlåda med bakbord
 • Bänkar med bord

Belysning: Ja, stolpe med spotlight.

Grillplats: Nej

Alingsås kommun