Park Decums lekplats

Park Decum smälter fint in i skogsmiljön och kan fungera som en mötesplats med grillplats och gott om sittytor. Själva lekplatsen är förlagd i en sluttning, och består av flera terrasser med varierande utrustning vilket ger den en unik prägel och karaktär. Valet av markmaterial gör att lekutrustningen smälter in i omgivningen.

Texten uppdaterad 2022-09-16

Grankullegatan 40 b

Tillgänglighet

Gångstigarna är antingen belagda med flis eller grus. Själva lekytorna är täckta med flis eller gummi.

Redskap

  • 2 st gungor
  • Kompisgunga
  • Fjädergungor
  • Lekhus
  • Lekställning med rutschbana
  • Lång släntrutschbana

Belysning: Ja, finns vid lekutrustningen och grillplatsen.

Grillplats: Ja

I direkt anslutning till lekbar naturmiljö: Ja

Interna genvägar

Om parken

Alingsås kommun