2 Driftstörningar
sv Swedish

Bygdegårdsvägens lekplats Magra

En liten lekplats med utrustning främst anpassad för de minsta barnen. Lekplatsen är lätt att hitta och ligger öppet på en gräsyta i anslutning till villaområde och bygdegården.

Texten uppdaterad 2022-03-22

Magra Bygdegårdsväg 4 b

Tillgänglighet

Markmaterial: Markmaterialen är gräs och barkflis. Inga direkta nivåskillnader finns.

Redskap

  • Fjädergungor
  • Lekställning med liten rutschbana

Belysning: Nej

Grillplats: Nej

Park och natur

NULL