Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bygdegårdsvägen lekplats

En liten lekplats med utrustning främst anpassad för de minsta barnen. Lekplatsen är lätt att hitta och ligger öppet på en gräsyta i anslutning till villaområde och bygdegården.

Texten uppdaterad 2020-04-24

Magra bygdegårdsväg 4 b

Tillgänglighet

Markmaterial Markmaterialen är gräs och barkflis. Inga direkta nivåskillnader finns.

Redskap

  • Fjädergungor
  • Lekställning med liten rutschbana

Belysning: Nej

Grillplats: Nej

Park och natur

NULL