Sjuhäradsgatans lekplats

Lekplatsen ligger intill gångstråk, tennisbanor och skog vilket skapar liv och rörelse och bidrar till att lekplatsen fungerar som en naturlig mötesplats. Utformningen av lekplatsen har som idé att platsen är en lekmiljö som tydligt kopplar till skogen. Lekplatsen rustades upp under 2020.

Texten uppdaterad 2022-09-14

Sjuhäradsgatan 30 b

Lekplatsen
Linbanan på lekplatsen.
Bänkar och bord vid lekplatsen.

Tillgänglighet

Lutningsmässigt är tillgängligheten god förutom ett kort parti på gång- och cykelvägen intill. Markmaterialen består av både sand, träflis,
betongplattor, asfalt och konstgräs. Detta kommer att göra att gungorna, bakbord och sittyta är tillgängliga. Intentionen var att göra linbanan tillgänglig men det var svårt att få till pga utrymme och hur stolparna måste stå. Det som inte är tillgängligt är snurrlek, fjädergungor,
volträcke och hinderbana.

Redskap

  • Gungor
  • Fjädergungor
  • 2 st lekhus
  • Sandlåda med bakbord
  • Linbana
  • Snurrlek
  • Motorikbana
  • Volträcke
  • Bänkar och bord

Belysning: Ja

Grillplats: Ja i nära skogsparti.

I direkt anslutning till närnatur: Ja

Alingsås kommun