Coronavirus covid-19

Smittspridningen och restriktionerna påverkar delar av kommunens verksamheter.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sjuhäradsgatan lekplats

Lekplatsen ligger intill gångstråk och tennisbanor. Närliggande gräsytor kan användas för bollspel. Temat för lekplatsen är rörelse med bland annat Alingsås stads första linbana. Lekplatsen har rustats upp under 2020.

Texten uppdaterad 2020-12-10

Sjuhäradsgatan 30 b

Lekplatsen
Linbanan på lekplatsen.
Bänkar och bord vid lekplatsen.

Tillgänglighet

Lekredskapen är placerade i sand, cellulosaflis eller på konstgräs. Ytan med sittmöbler och sandlåda är belagd med betongplattor.

Redskap

  • Gungor
  • Linbana
  • Snurrlek
  • Tillgänglig sandlek
  • Bänkar och bord
  • Balanslek

Balansleken kan man röra sig på längs gångstråket. Balansleken fortsätter även in till lekhus i skogen som ligger i förlängningen av lekplatsen. 

Belysning: Ja

Grillplats: Nej

Park och natur

NULL