Klockaregårdskullen lekplats

Lekplatsen ligger väl synlig och lättillgänglig på en gräsyta mitt i ett villaområde. Lekutrustningen är främst anpassad för de små barnen. I området finns också ett antal lekplatser på privata bostadsgårdar.

Texten uppdaterad 2022-09-14

Flatholmsvägen 10 b

Tillgänglighet

Snurrlek på gummiunderlag. I övrigt står utrustningen i sandytor. Grusgången som leder fram till lekplatsen är övervuxen med gräs vilket tyvärr försämrar tillgängligheten.

Redskap

  • 2 st gungor
  • Fjädergungor
  • Lekställning med liten rutschbana
  • Sandlåda
  • Snurrlek, 3-sitsig
  • Bänkar med bord

Belysning: Nej

Grillplats: Nej

Alingsås kommun