Schakttillstånd

För att få gräva och schakta på allmän mark i Alingsås kommun, krävs det tillstånd. Du ansöker om schakttillstånd för varje specifikt grävningstillfälle hos tekniska nämnden.

Texten uppdaterad 2023-01-23

Var ute i god tid med din ansökan om schakttillstånd. Ansökan om tillstånd ska du lämna in senast tre veckor innan du ska påbörja arbetet.

Inom två veckor ska tekniska nämnden besvarat din ansökan. Eftersom schakttillstånd är tidsbegränsat, krävs en förlängning av tillståndet, om byggtiden överskrids.

Akut grävning får endast ske vid direkt ledningsbrott och ansökan om tillstånd ska då göras snarast

När vi bedömer din ansökan, tar vi hänsyn till vilken arbetsmetod som ska användas, arbetets placering, framkomlighet och trafiksäkerhet, olägenheter för allmänheten, hur man skyddar växtlighet, byggtid med hänsyn till arrangemang och liknande samt hur återställning ska utföras.

Tänk på detta

  • Begär schakttillstånd
  • Upprätta tillfällig trafikanordningsplan
  • Begär tillfällig lokala trafikföreskrifter, om sådant krävs
  • Begär upplåtelsetillstånd hos polisen för bodar, upplag etc. utanför arbetsområdet
  • Informera alla som berörs av arbetet, även näringsidkare och boende
  • Anmäl när ett akut arbete (med generellt schakttillstånd) startar
  • Svara för att utmärkning, avstängning och skyddsanordningar utförs enligt gällande bestämmelser och trafikanordningsplan
  • Kalla berörda till syn, innan du påbörjar arbetet
  • Kontrollera om det fordras beslut om vägarbete eller upplåtelse av mark på offentlig plats

Hur ansöker man?

Nu finns det en e-tjänst där du fyller i hela din ansökan. Så snart du har skickat in den dyker den upp hos Alingsås kommun som på ett enkelt och tydligt sätt antingen godkänner din ansökan eller begär in kompletterande uppgifter.

Första gången du använder e-tjänsten måste du registrera dig som användare. När du sedan återvänder en andra eller tredje gång kan du enkelt logga in som samma användare och direkt fylla i uppgifterna i din ansökan. Den nya e-tjänsten används till både TA-planer och schakttillstånd. I e-tjänsten finns instruktionsfilmer och manual hittar du som bilaga längre ned på sidan.

Har du frågor?

Kör du fast med din ansökan eller har någon generell fråga om schakttillstånd kan du kontakta trafik- och planeringsenheten på telefonnummer och mejl enligt nedan. Välkommen till oss på samhällsbyggnadsförvaltningen. 

E-tjänst/blankett

Telefontid trafik- och parkenheten

NULL

Kontakta trafik- och parkenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik- och parkenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen