Nu gäller skärpta nationella råd för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Grävningstillstånd

För att få gräva och schakta på allmän mark i Alingsås kommun, krävs det tillstånd. Du ansöker om grävningstillstånd för varje specifikt grävningstillfälle hos samhällsbyggnadsnämnden.

Texten uppdaterad 2020-09-01

Var ute i god tid med din ansökan om grävningstillstånd. Ansökan om tillstånd ska du lämna in senast tre veckor innan du ska påbörja arbetet.

Inom två veckor ska samhällsbyggnadsnämnden besvarat din ansökan. Eftersom grävningstillstånd är tidsbegränsat, krävs en förlängning av tillståndet, om byggtiden överskrids.

Akut grävning får endast ske vid direkt ledningsbrott och ansökan om tillstånd ska då göras snarast

När vi bedömer din ansökan, tar vi hänsyn till vilken arbetsmetod som ska användas, arbetets placering, framkomlighet och trafiksäkerhet, olägenheter för allmänheten, hur man skyddar växtlighet, byggtid med hänsyn till arrangemang och liknande samt hur återställning ska utföras.

Tänk på detta

  • Begär grävningstillstånd
  • Upprätta tillfällig trafikanordningsplan
  • Begär tillfällig lokala trafikföreskrifter, om sådant krävs
  • Begär upplåtelsetillstånd hos polisen för bodar, upplag etc. utanför arbetsområdet
  • Informera alla som berörs av arbetet, även näringsidkare och boende
  • Anmäl när ett akut arbete (med generellt grävningstillstånd) startar
  • Svara för att utmärkning, avstängning och skyddsanordningar utförs enligt gällande bestämmelser och trafikanordningsplan
  • Kalla berörda till syn, innan du påbörjar arbetet
  • Kontrollera om det fordras beslut om vägarbete eller upplåtelse av mark på offentlig plats

E-tjänst/blankett

Telefontid Trafik och planering

NULL

Kontakta Trafik och planering på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik och planering

Samhällsbyggnadskontoret

NULL

Samhällsbyggnadskontoret