Schaktbestämmelser, riktlinjer och avgifter

Schaktbestämmelser i form av riktlinjer vad det gäller grävning i allmän mark samt taxor och avgifter.

Texten uppdaterad 2023-01-30

Här hittar du schaktbestämmelser i form av riktlinjer vad det gäller grävning i allmän mark, trafikanordningsplan, hantering och uppföljning av arbete i kommunala ytor samt riktlinjer för arbete i och kring träds skyddszon. Här finns också taxa och avgifter för trafikanordningsplaner och grävtillstånd i Alingsås kommun vid nyttjande av kommunal gatumiljö.

Telefontid trafik- och parkenheten

NULL

Kontakta trafik- och parkenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik- och parkenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen