1 Driftstörningar

Enskilt avlopp

Om du ska göra en ny avloppsanläggning eller ansluta vattentoalett till ett befintligt avlopp krävs tillstånd från bygg- och miljönämnden. Om du ska ändra ett avlopp som redan finns, ska du ansöka om nytt avlopp för förändringen till bygg- och miljönämnden.

E-tjänster enskilt avlopp

Nedan finns länk på hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR.

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen