1 Driftstörningar

Entreprenörsrapport

Texten uppdaterad 2024-02-05

Information till dig som gör i ordning ett nytt avlopp.

Skicka in en entreprenörsrapport

I samband med färdigställandet av anläggningen ska entreprenörsrapporten fyllas i och lämnas in, till miljöenheten, tillsammans med fotodokumentation av arbetet. Detta för att du ska kunna visa att din färdigställda avloppsanordning är inrättad enligt tillstånd.

Entreprenörsrapport finns som e-tjänst och länken till den finns här på sidan. Har du inte möjlighet att fylla i den online kan du kontakta oss.

Fastighetsägaren ansvarar för att entreprenörsrapporten fylls i och lämnas till miljöenheten.

När entreprenörsrapporten och fotodokumentationen kommit in till miljöenheten, granskar vi underlaget och skickar en skriftlig bekräftelse till fastighetsägaren. Saknas uppgifter i rapporten eller fotodokumentation behövs dessa uppgifter kompletteras innan bekräftelse kan skickas. I samband med att du mottar din bekräftelse så avslutas ditt ansökningsärende hos oss.

I listan nedan framgår vilka delar av anläggningen som behöver fotodokumenteras och bifogas med rapporten:

 • Slamavskiljare
 • Fördelningsbrunn
 • Utloppsledning med T-rör/skärm
 • Skibord/Flödesreglering
 • Spridningsledningar
 • Geotextil
 • Grundvattenrör
 • Pumpbrunn
 • Minireningsverk
 • Annan reningsanordning
 • Nivålarm i sluten tank
 • Efterpoleringssteg
 • Utsläppspunkt (Gäller ej infiltration eller sluten tank)
 • Översiktlig bild (där anläggning och hus syns)

E-tjänster enskilt avlopp

Här hittar du samtliga e-tjänster eller blanketter inom området.

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten