1 Driftstörningar

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall

En fastighet med en avloppsanläggning som är godkänd av miljöskyddsnämnden/bygg- och miljönämnden kan få förlängt tömningsintervall för slamavskiljare till en gång vartannat år.

Texten uppdaterad 2024-01-29

För att få förlängt hämtningsintervall krävs att:

  • antalet boende är litet, eller
  • slamavskiljaren är överdimensionerad

Tillståndet är bundet till den person och den fastighet som anmälan gäller, om förhållandena ändras ska en ny ansökan göras.

Förlängt slamtömningsintervall söks hos bygg- och miljönämnden och kan vara tidsbegränsat.

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen