1 Driftstörningar

Ansökan om enskild avloppsanläggning

Om du ska göra en ny avloppsanläggning eller ansluta vattentoalett till ett befintligt avlopp krävs tillstånd från bygg- och miljönämnden.

Texten uppdaterad 2024-02-20

I de mörkrosa knapparna ovan finns två filmer. Filmerna beskriver olika typer av reningsanläggningar men också information om hur ett ansökningsärende går till. Behöver mer information är du välkommen att kontakta miljöenheten.

E-tjänster enskilt avlopp

Här finns samtliga e-tjänster /blanketter inom ämnesområdet enskilt avlopp

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten