1 Driftstörningar

Anmälan om enskild avloppsanläggning

Om du ska anlägga ett avlopp för endast bad-, disk- och tvättvatten krävs en anmälan till bygg- och miljönämnden.

Texten uppdaterad 2024-02-09

I de mörkrosa knapparna ovan finns två filmer. Filmerna beskriver olika typer av reningsanläggningar men också information om hur ett anmälningsärende går till. Behöver mer information är du välkommen att kontakta miljöenheten.

Du behöver även göra en anmälan till bygg- och miljönämnden om du ändrar avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

Kontakta miljöenheten för mer information.

E-tjänster Enskilt avlopp

Här finns samtliga e-tjänster och blanketter inom området enskilt avlopp.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten