1 Driftstörningar

Anmälan om eget omhändertagande av slam

Blankett för anmälan om eget omhändertagande av slam.

Texten uppdaterad 2024-04-23

För att själv ta hand om slammet från din slamavskiljare (gäller den som har eget avlopp) ska en ansökan göras till bygg- och miljönämnden. Vi prövar sedan om eget omhändertagande är lämpligt.

För att få ta hand om slammet själv måste man kunna visa att slammet kan omhändertas så att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer. I praktiken är det nästan bara den som har ett jordbruk eller andra stora arealer för odling som kan ha möjlighet att omhänderta slammet på ett godtagbart sätt.

E-tjänster

Här finns alla e-tjänster och blanketter inom området enskilt avlopp.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten