sv Swedish

Äldreboende

Här hittar du information om alla äldreboenden i Alingsås kommun.

Vid besök på äldreboende använder vi fortsättningsvis handsprit. Prata med aktuell enhetschef för mer information.

Helén Gillqvist

NULL

Avdelningschef äldreboende, Förvaltningsledning, vård och omsorgsförvaltningen