sv Swedish

Digital fjärrtillsyn

Trygghetskamera för dig som behöver nattillsyn men inte vill bli störd.

Texten uppdaterad 2021-03-24

Digital fjärrtillsyn/trygghetskamera är en tillsynsform som kan väljas av dig som fått ett biståndsbeslut på nattillsyn. Tillsynen sker via en webbkamera istället för att personalen kommer på besök. Kameran placeras ni närheten av din säng och tillsynen sker på i förväg bestämda tider.

Socialsekreterare

NULL

Myndighetsavdelningen, Myndighetsavdelningen