1 Driftstörningar

Digital fjärrtillsyn

Trygghetskamera för dig som behöver nattillsyn men inte vill bli störd.

Texten uppdaterad 2023-10-06

Digital fjärrtillsyn/trygghetskamera är en tillsynsform som kan väljas av dig som fått ett biståndsbeslut på nattillsyn. Tillsynen sker via en webbkamera istället för att personalen kommer på besök. Kameran placeras i närheten av din säng och tillsynen sker på i förväg bestämda tider.

Socialsekreterare, SoL

NULL

Telefontid vardagar, 10-12, Myndighetsavdelningen