Avlösning

Du som vårdar en person som inte längre klarar sig själv på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning kan bli avlöst i hemmet.

Texten uppdaterad 2023-10-06

Avlösning i hemmet är en biståndsbedömd insats. Kontakta din socialsekreterare genom Alingsås kommuns växel telefonnummer: 0322-61 60 00.

Du kan få avlösning vid enstaka tillfälle, vid flera planerade tillfälle eller vid samma tidpunkt varje vecka. Hemtjänstpersonalen kommer hem och avlöser dig så att du kan få egen tid för olika aktiviteter eller bara stanna hemma för att vila.

Personalen ger personlig omvårdnad under avlösningen. De kan följa med på promenad och olika aktiviteter eller finnas som sällskap hemma. Hemtjänstinsatser som städ och tvätt utförs inte under avlösningen.

Du kan få avlösning alla dagar i veckan. De tolv första timmarna per månad är avgiftsfria och därefter debiteras de med hemtjänsttaxa. De timmar du inte utnyttjar kan inte överföras till nästkommande månad.

Du avgör själv hur timmarna ska fördelas men du behöver kontakta berörd enhetschef tre dagar i förväg om du vill ha avlösning en vardag innan kl. 21.00 och en vecka innan om du vill ha det på helg eller vardag efter kl. 21.00.

Socialsekreterare

NULL

Myndighetsavdelningen, Myndighetsavdelningen