2 Driftstörningar
sv Swedish

Demens

Demensvården i kommunen syftar till att ge en god omsorg om personen, att stödja närstående samt att öka kunskapen om demenssjukdom, både hos närstående och hos kommunens vård- och omsorgspersonal.

Texten uppdaterad 2022-11-16

 • Demensprogram

  Kommunen har tagit fram ett program som fungerar som ett stöd och underlag för hur man i kommunen ska arbeta med personer med demenssjukdom

 • Kommunens demenssjuksköterska arbetar med information, stöd och handledning till personer med minnessvikt, deras anhöriga och personal, samt är delaktig i demensutredningar.

  Demenssjuksköterskan har ett nära samarbete med primärvården, biståndshandläggare, anhörigstöd och frivilligorganisationer.

  Alingsås kommuns demenssjuksköterska heter Patrik Dahlin och kan kontaktas på telefonnummer 0322-61 68 77.

 • Eternellen

  Dagverksamheten Eternellen bedrives på Hagagården varje vardag kl. 9-15. Verksamheten vänder sig till invånare i Alingsås kommun som bor hemma och har en konstaterad demenssjukdom. Aktiviteter som erbjuds är exempelvis promenader, musik, matlagning och socialt umgänge. Eternellens personal ger även stöd till närstående.

  Ansökan till dagverksamheten sker via kommunens biståndshandläggare.

 • Stödperson vid demenssjukdom

  Vi erbjuder personer med demenssjukdom och anhöriga en personlig stödperson. Syftet är att erbjuda råd och information i ett tidigt skede i sjukdomsförloppet och på ett enkelt sätt ge kunskap om vilka stödinsatser det finns att få.

  Stödpersonen är utbildad demensundersköterska med spetsutbildning i demens och har goda kunskaper om vilken hjälp som finns för personer med demens och deras anhöriga.

  Det är avgiftsfritt att ha en stödperson och det krävs inget biståndsbeslut. Stödpersonerna gör även hembesök.

Biståndshandläggare

NULL

Myndighetsavdelningen, Myndighetsavdelningen