Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sanera radon

Om mätresultatet visar att det finns mer än 200 Bq/m³ i inomhusluften behöver du sanera huset.

Texten uppdaterad 2020-04-24

Så sanerar du radon

För att du ska bli av med radonproblemen är det viktigt att du får en bra konsult som kan reda ut orsakerna och föreslå rätt åtgärder

Enda sättet att se hur väl de radonsänkande åtgärderna har fungerat är att göra en ny radonmätning. Läs mer i metoden nedan om hur en uppföljande mätning går till. Visar mätresultaten att det fortfarande finns mer än 200 Bq/m³ i inomhusluften behöver ni göra ytterligare åtgärder i huset.

Miljöskyddsnämnen ber er att redovisa era nya mätningar till miljo@alingsas.se eller per post Miljöskyddskontoret, 44181 Alingsås 

Miljöskyddskontoret

NULL

Miljöskyddskontoret