Sanera radon

Om mätresultatet visar att det finns mer än 200 Bq/m³ i inomhusluften behöver du sanera huset.

Texten uppdaterad 2024-04-10

Så sanerar du radon

För att du ska bli av med radonproblemen är det viktigt att du får en bra konsult som kan reda ut orsakerna och föreslå rätt åtgärder.

Enda sättet att se hur väl de radonsänkande åtgärderna har fungerat är att göra en ny radonmätning. Läs mer i metoden nedan om hur en uppföljande mätning går till. Visar mätresultaten att det fortfarande finns mer än 200 Bq/m³ i inomhusluften behöver ni göra ytterligare åtgärder i huset.

Livsmedel- och hälsaenheten ber er att redovisa era nya mätningar till miljo@alingsas.se eller per post samhällsbyggnadsförvaltningen, 44181 Alingsås 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen