Diarium

I kommunens diarium finns registrerade inkomna och upprättade handlingar, så kallade allmänna handlingar, och ärenden. Handlingar är till exempel skrivelser som inkommit till kommunen eller tjänsteutlåtande som någon tjänsteperson på kommunen skrivit som underlag för ett politiskt beslut eller ett beslut i en nämnd. Handlingar kan också hållas ordnade på annat vis om kraven på återsökning och kontroll uppfylls.

Texten uppdaterad 2024-01-22

Varje nämnd i kommunen ansvarar för sina egna handlingar och diarieförs av registrator på respektive förvaltning. Handlingar som registrerats med sekretess syns inte på den allmänna postlista.

Alingsås kommun