Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Arkiv och lokalhistoria

Texten uppdaterad 2020-09-16

Kommunarkivet

Kommun- och föreningsarkivet är öppet på tisdagar 9-12 samt 13-15. Observera att vi under pågående covid19 pandemi endast tar emot bokade besök.

Avtala med oss om du vill besöka arkivet vid ett annat tillfälle.

Besöksadress: Brunnshusallén 8A
Postadress: Alingsås kommun, Kommunarkivet, 441 81 Alingsås

Om kommunarkivet

Kommunarkivet tillhandahåller arkivhandlingar som tillkommit från mitten av 1800-talet och framåt. Kommunarkivet är del av kommunstyrelsens verksamhet och fungerar som stöd i arkiverings- och gallringsfrågor till förvaltningar och kommunala bolag. Kommunstyrelsen är Alingsås kommuns arkivmyndighet.

Alingsås stads äldre handlingar, från till exempel Alingsås rådhusrätt och magistrat, finns på Landsarkivet i Göteborg. Somliga äldre kartor finns dock bevarade på kommunarkivet.

I kommunarkivet finner du bland annat protokoll från styrelser och nämnder, betyg från de olika skolorna inom Alingsås kommun, samt äldre bygglov och kartor.

En del handlingar omfattas av sekretess och rör exempelvis elevhälsovårdsjournaler, handlingar rörande faderskap och fosterhemsplaceringar. Sekretessgränsen är ofta 70 år.

Föreningsarkivet

Leveransstopp till föreningsarkivet från 1 september 2020. Kommun- och föreningsarkivet flyttar, under tiden för förberedelser och flytt kan vi inte ta emot några handlingar. Vi beräknar att åter kunna ta emot leveranser våren 2021.

Kommunarkivet innehåller förutom kommunala handlingar också enskilda arkiv. Till enskilda arkiv räknas föreningsarkiv, företagsarkiv, gårdsarkiv och privatpersoners arkiv. Föreningsarkivet i Alingsås har hand om föreningars arkiv. Alingsås Museum förvarar en del företagsarkiv och privatarkiv. 

Föreningsarkivet är öppet för samtliga föreningar verksamma i Alingsås kommun, och förvarar över 700 föreningars handlingar. I arkivet finns en pressklippsamling bestående av drygt 4 000 registrerade klipp.

Arkivets personal hjälper gärna till med råd och anvisningar inför leverans av handlingar.

Lokalhistoria

För dig som är lokalhistoriskt intresserad finns mycket att hämta i protokollen från kommunalnämnd och kommunalstämma från 1863 och framåt. Mycket av det som hände i bygden finns dokumenterat här i form av beslut. För Alingsås stad ger stadsfullmäktigeprotokollen från 1896 och framåt mycket värdefull information. Här kan man bland annat följa utbyggnaden av staden. Alingsås fick stadsrättigheter 1619. Den 27 december 1895 ägde det första valet till stadsfullmäktige rum vid allmän rådstuga på Rådhuset i Alingsås.

Vid kommunsammanläggningen 1952 fördes Alingsås landsförsamling och Rödene kommun till Alingsås stad dit även Bälinge fördes 1955 efter att ha hört till Vårgårda kommun under ett par år.

År 1971 bytte Alingsås stad namn till Alingsås kommun. Den 1 januari 1974 lades Bjärke och Hemsjö kommuner ihop med Alingsås kommun. Lagmansereds församling och Bottenområdet i Stora Mellby fördes till Trollhättans kommun. År 1975 fördes norra delen av Östads församling till Alingsås från Lerums kommun. Det som idag är Alingsås kommun är alltså resultatet av flera kommunsammanslagningar vid olika tider. De tidigare kommunerna bildar egna arkiv. Därför är det viktigt att känna till vilken kommun som var aktuell för den tid och det område man vill forska på.

Gamla kartor

Kartor är en guldgruva full av information om historien ur flera aspekter. I kommunarkivet har vi många fantastiska gamla kartor! Mellan 1875-1971 fanns ett kommunalt lantmäteri inom Byggnadsnämnden (medan det på landsbygden ständigt varit statligt). Därigenom förfogar vi över kartor och beskrivningar till olika stadsplaner genom tiderna.

Kommunarkivet

NULL

Kommunarkivet, Kommunarkivet