Arkiv och lokalhistoria

Texten uppdaterad 2023-05-30

Alingsås arkivcentrum

Alingsås arkivcentrum består av kommun- och föreningsarkiv och tillhandahåller en forskarsal med lokalhistoriskt förankrat bibliotek.

Vi tar endast emot bokade besök och ett begränsat antal personer. Boka ert besök och ange vilken handling ni söker, dels för att säkra plats i forskarsalen och dels för att vi vill tillhandahålla så god service som möjligt.

Bokning gäller även vid leveranser.

Vi tar emot bokade besök på tisdagar och torsdagar kl. 9-15, med lunchstängt kl. 12-13.
Undantag och begränsningar gällande öppettiderna kan förekomma.

Boka ditt besök via mejl: kommunarkivet@alingsas.se
Boka via telefon: 0322 – 61 61 55

Besöksadress: Sidenvägen 7a
Postadress: Alingsås kommun, Kommunarkivet, 441 81 Alingsås

Om kommunarkivet

Kommunarkivet tillhandahåller arkivhandlingar som tillkommit från mitten av 1800-talet och framåt. Kommunarkivet är del av kommunstyrelsens verksamhet och fungerar som stöd i arkiverings- och gallringsfrågor till förvaltningar och kommunala bolag. Kommunstyrelsen är Alingsås kommuns arkivmyndighet.

Alingsås stads äldre handlingar, från till exempel Alingsås rådhusrätt och magistrat, finns på Landsarkivet i Göteborg. Somliga äldre kartor finns dock bevarade på kommunarkivet.

I kommunarkivet finner du bland annat protokoll från styrelser och nämnder, betyg från de olika skolorna inom Alingsås kommun, samt äldre bygglov och kartor.

En del handlingar omfattas av sekretess och rör exempelvis elevhälsovårdsjournaler, handlingar rörande faderskap och fosterhemsplaceringar. Sekretessgränsen är ofta 70 år.

Föreningsarkivet

Kommunarkivet innehåller förutom kommunala handlingar också enskilda arkiv. Till enskilda arkiv räknas föreningsarkiv, företagsarkiv, gårdsarkiv och privatpersoners arkiv. Föreningsarkivet i Alingsås har hand om föreningars arkiv. Alingsås Museum förvarar en del företagsarkiv och privatarkiv. 

Föreningsarkivet är öppet för samtliga föreningar verksamma i Alingsås kommun, och förvarar över 700 föreningars handlingar. I arkivet finns en pressklippsamling bestående av drygt 4 000 registrerade klipp.

Arkivets personal hjälper gärna till med råd och anvisningar inför leverans av handlingar.

Vi tar endast emot bokade besök och ett begränsat antal personer. Boka ert besök och ange vilken handling ni söker, dels för att säkra plats i forskarsalen och dels för att vi vill tillhandahålla så god service som möjligt.

Bokning gäller även vid leveranser.

Vi tar emot bokade besök på tisdagar och torsdagar kl. 9-15, med lunchstängt kl. 12-13.

Undantag och begränsningar gällande öppettiderna kan förekomma.

Boka ditt besök via mejl: kommunarkivet@alingsas.se
Besöksadress: Sidenvägen 7a
Postadress: Alingsås kommun, Kommunarkivet, 441 81 Alingsås

Bevara föreningens handlingar. Vill ni lämna handlingar från er förening? Vad skall vi spara och hur?

Läs gärna mer i vår handledning Arkivreda.

Lokalhistoria

För dig som är lokalhistoriskt intresserad finns mycket att hämta i protokollen från kommunalnämnd och kommunalstämma från 1863 och framåt. Mycket av det som hände i bygden finns dokumenterat här i form av beslut. För Alingsås stad ger stadsfullmäktigeprotokollen från 1896 och framåt mycket värdefull information. Här kan man bland annat följa utbyggnaden av staden. Alingsås fick stadsrättigheter 1619. Den 27 december 1895 ägde det första valet till stadsfullmäktige rum vid allmän rådstuga på Rådhuset i Alingsås.

Vid kommunsammanläggningen 1952 fördes Alingsås landsförsamling och Rödene kommun till Alingsås stad dit även Bälinge fördes 1955 efter att ha hört till Vårgårda kommun under ett par år.

År 1971 bytte Alingsås stad namn till Alingsås kommun. Den 1 januari 1974 lades Bjärke och Hemsjö kommuner ihop med Alingsås kommun. Lagmansereds församling och Bottenområdet i Stora Mellby fördes till Trollhättans kommun. År 1975 fördes norra delen av Östads församling till Alingsås från Lerums kommun. Det som idag är Alingsås kommun är alltså resultatet av flera kommunsammanslagningar vid olika tider. De tidigare kommunerna bildar egna arkiv. Därför är det viktigt att känna till vilken kommun som var aktuell för den tid och det område man vill forska på.

Gamla kartor

Kartor är en guldgruva full av information om historien ur flera aspekter. I kommunarkivet har vi många fantastiska gamla kartor. Mellan 1875-1971 fanns ett kommunalt lantmäteri inom Byggnadsnämnden (medan det på landsbygden ständigt varit statligt). Därigenom förfogar vi över kartor och beskrivningar till olika stadsplaner genom tiderna.

Ta del av gamla kartor över Alingsås

Kommunarkivet

NULL

Kommunarkivet