Gamla kartor

De flesta äldre kartor är sköra och skadade, så vi undviker att hantera dem i möjligaste mån. Några av de mest intressanta har vi därför digitaliserat för att du ändå ska kunna ta del av denna rikedom. De har också ett estetiskt värde med stilig skrivkonst och vackra detaljer som små hus, kompassrosor och växtlighet.

I de bifogade filerna nedan har vi samlat kartor över Alingsås stad med omnejd från olika tider och skeden.

  • Studera hur landsvägen mellan Göteborg och Stockholm korsade staden.
  • Vart gick prästgårdens kretaur för att beta?
  • Se hur området tedde sig innan det sprängdes isär av järn- och motorvägar.
  • Var låg Holmen och Stockslycke byar före skiftena?
  • Hur långt sträckte sig Alingsås stads inägor 1867?
  • Kolla in tankarna om stadens utvidgning 1876.
  • Vilka hus var byggda av sten och vilka av trä i staden 1907?

Information om kartorna

På kartorna finns olika slags beteckningar som ibland förklaras direkt på kartan men till de flesta kartor finns även separata texter med ytterligare information. De kartor nedan som avslutas med ett A eller G har kommunarkivet mer information om. Ta kontakt med Kommunarkivet om du är intresserad av att veta mer.

Kommunarkivet

NULL

Kommunarkivet