Hund

Här kan du läsa mer om vad som gäller för hundar i Alingsås kommun.

Texten uppdaterad 2023-06-13

Lokala bestämmelser

I ordningsföreskrifterna för Alingsås finns lokala bestämmelser som gäller för hundar. Bestämmelserna säger att hunden ska hållas kopplad på följande platser:

 • begravningsplatser.
 • i stadskärnan, det vill säga inom ett område begränsat av Norra Ringgatan, Östra Ringgatan, Södra Ringgatan och Västra Ringgatan.
 • idrotts- och festplatser samt andra aktivitetsområden i samband med arrangemang.
 • lekplatser.
 • parker och planteringar, under perioden 1 april – 30 september.
 • campingplatser, under perioden 1 april – 30 september.
 • badplatser, under perioden 1 april – 30 september.
 • tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.

När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara försedd med ID-öronmärkning.

Hundbajs ska plockas upp inom följande områden:

 • inom detaljplanelagt område.
 • badplatser.
 • lekplatser.
 • campingplatser.
 • Nolhaga park
 • iordningställda motions- och/eller promenadstigar i Kärrbogärde, Erska lunde, Klockaregårdskullen, Stadsskogen och Hjortgårdens friluftsområde.
 • Reglerna gäller inte för signal- och servicehund åt funktionshindrad person, ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst.

Regler för hundar

Hundägaren ska hålla hunden under sådan tillsyn som, med hänsyn till dess natur och övriga omständigheter, behövs för att förebygga att den orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

Hundägaren har ett så kallat strikt ansvar, vilket betyder att skada som orsakas av hund ska ersättas av dess ägare. Anmälningar som gäller lagen om tillsyn över hundar och katter görs till polismyndigheten. Detsamma gäller för anmälningar som rör de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Alingsås kommun.

I djurskyddslagen finns de bestämmelser som reglerar hundens välbefinnande. Huvudregeln är att alla djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. På Jordbruksverkets hemsida kan du få ytterligare information om regler.

Länsstyrelsen har sedan 1 januari 2009 tillsynen enligt djurskyddslagen. Är det fråga om hund som far illa kontakta då Länsstyrelsen på telnr: 010-224 50 50. Om det är akut och Länsstyrelsen inte går att nå, kan Polisen kontaktas, telefon 114 14. I övriga ärenden kan Länsstyrelsens djurskyddsinspektörer och länsveterinärer kontaktas via Länsstyrelsens växel, telefon 010-224 40 00.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen