Fåglar i tätorten

Störande fåglar är ett återkommande dilemma med vårens ankomst. Men som fastighetsägare går det att förebygga en hel del av problemen på egen hand.

Texten uppdaterad 2024-02-02

Våren är den period då fåglarna börjar häcka. Alingsås kommun får under våren och försommaren samtal från Alingsåsare som störs av fågelskrik i staden.

Staden ger fåglarna riklig tillgång på mat. I staden finns också många platser som är lämpliga för fåglarna att bygga bo. Livsmedel- och hälsaenheten kan vägleda och ge råd. Men det största ansvaret har de som praktiskt kan göra något åt fåglarna, det vill säga fastighetsägarna. 

Vad kan man göra för att minska problemen?

Fastighetsägare i Alingsås måste, för att vi ska komma tillrätta med problemet, försvåra tillvaron för fåglarna genom att spärra av lättillgängliga boplatser, störa bobyggnaden och minska möjligheterna för fåglarna att hitta föda i bostadsområdet. Det innebär:

  • Rensa tak och hängrännor från gamla bon
  • Rensa främst tak från bobyggnadsmaterial som fåglarna tagit dit. Observera att detta ofta behöver göras flera gånger innan fåglarna ger upp försöken att bygga bo. Rensning måste göras innan fåglarna byggt sina bon färdigt
  • Använd gärna ljudskrämmor eller rovfågelliknande drakar
  • Gör tak och hängrännor otillgängliga genom att t.ex. spänna upp trådar
  • Sköt komposter och soptunnor så att de inte drar till sig fåglar eller andra skadedjur. Lägg inte ut mat till småfåglar på sådant sätt att måsar och andra skadedjur lockas dit. Hyresgäster behöver informeras om detta.

Att skjuta fåglar är ingen långsiktig lösning. Rent praktiskt är det svårt att uppnå ett gott resultat och risken för skadeskjutning är stor. Dessutom återkommer ständigt nya individer till samma plats om inte förutsättningarna för fåglarna försämras. Färdiga bon och ägg är fredade och får inte röras. Lösningen på problemet är således att fastighetsägare tar sitt ansvar och verkligen utför förebyggande åtgärder enligt ovan. På allmänna platser ansvarar den förvaltning på kommunen som utför regelbunden skötsel. Om du bor i hyres- eller bostadsrätt är det istället hyresvärd eller bostadsrättsförening som är ansvariga.

Kan vilda fåglar vara en olägenhet?

Bygg- och miljönämnden bekämpar inte fåglar utan har tillsyn över olika verksamhets­utövare och kontrollerar så att de inte bryter mot bestämmelserna i miljöbalken. En olägenhet enligt miljöbalken är en störning som kan vara skadlig för hälsan och som inte är tillfällig eller liten. Störningar från vilda fåglar i bostadsområden och på allmän mark, till exempel parker och torg, bedöms normalt inte som olägenhet, enligt miljöbalken. Fåglar kan ändå vara en störning som medför obehag, oljud och föroreningar på parkbänkar och balkonger.

Var kan man vända sig för att få hjälp?

Om du som fastighetsägare är osäker på vilka förebyggande åtgärder som är lämpliga kan du anlita ett företag som jobbar med skadedjursbekämpning. Vissa byggfirmor kan också hjälpa till med förebyggande åtgärder på tak och fasader.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen