1 Driftstörningar

Rådjur och fästingar

I ett omfattande forskningsprojekt, finansierat av Viltvårdsfonden, visar de första proverna att rådjuren ”tvättar” fästingarna på borreliasmitta.

Texten uppdaterad 2021-04-15

Rådjuren verkar ha ett oförtjänt dåligt rykte när det gäller fästingar. Forskning visar att en borreliasmittad fästing tycks ha färre bakterier ju längre den sitter på ett rådjur.

Sambandet mellan fästingar och rådjur, samt fästingar och gnagare, studeras i två områden: ett högriskområde på Bogesundslandet norr om Stockholm och ett lågriskområde vid Grimsö forskningsstation i Bergslagen. Framförallt tittar man på de tre fästingburna smittorna borrelia, TBE och anaplasma.

Läs mer hos Naturvårdsverket.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen