Katt

Här kan du läsa mer om katter, både som kattägare och om du har oönskat besök av katter på din tomt.

Texten uppdaterad 2024-02-02

Vägledning för kattägare

Det är mycket att tänka på när man skaffar katt. Alla hankatter som inte ska användas i avel bör kastreras. Kontakta veterinär för information om hur många månader minst din katt behöver vara för att kastreras. Kastreringen ska göras av veterinär.

För att undvika oönskade kattungar bör honkatter steriliseras eller kastreras. Ingreppet ska göras av veterinär. Om du inte vill sterilisera din honkatt bör du istället ge henne p-piller.

Dessutom ska du:

  • Se till din katt så att den inte orsakar olägenheter för grannarna.
  • Förse katten med halsband, som du skriver ditt telefonnummer på. Risken för att katten ska anses övergiven minskar då.
  • Kastreras katten minskar risken för att den kissar in sitt revir.
  • Prata med dina grannar. Fråga om din katt orsakar någon olägenhet och be dem i så fall att höra av sig om problem skulle uppstå. Tillsammans kanske ni kan hitta en bra lösning.
  • Du som är rädd om din katt, ha den inomhus om du inte kan ha uppsikt över den. Lösspringande katter får många gånger utstå obehag då folk blir arga för att katten går på bilen, ligger i andras trädgårdsmöbler, förorenar i barnens sandlådor eller i rabatter. Allergiker uppskattar sällan ett besök av din katt.
  • Glöm inte att du måste plocka upp kattbajset inom stora delar av Alingsås kommun.
  • Du som har ansvaret för katten ska se till att den sköts enligt djurskyddslagen. Överge inte katten om du inte kan ha den kvar.

Regler om katter

I djurskyddslagen finns de bestämmelser som reglerar kattens välbefinnande. Huvudregeln är att alla djur som hålls av människor ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. På Jordbruksverkets hemsida kan du få ytterligare information om regler för katthållning.

Länsstyrelsen har sedan 1 januari 2009 tillsynen enligt djurskyddslagen. Är det fråga om katt som far illa kontakta då Länsstyrelsen på telnr: 010-224 50 50. Om det är akut och Länsstyrelsen inte går att nå, kan Polisen kontaktas, telefon 114 14. I övriga ärenden kan Länsstyrelsens djurskyddsinspektörer och länsveterinärer kontaktas via Länsstyrelsens växel, telefon 010-224 40 00.

Olägenhet från katt

Utöver djurskyddslagen finns det många bestämmelser som anger dina skyldigheter som kattägare. Du ska förvara och sköta din katt så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer (enligt § 36 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). Olägenhet kan exempelvis utgöras i form av avföring och urinmarkering. En annan olägenhet kan vara att din katt besöker personer som har kattallergi.

Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet över kraven och kan vid behov ställa krav på kattägaren. Enligt de tolkningar av lagen som gjorts av bland annat miljödomstolen, är det naturligt för katten att röra sig fritt utomhus och att grannarna får acceptera kattbesök på sin tomt. Oftast är det du som störs av katterna som får se till att ordna det så att du inte störs av dem. Om du störs av kattbajs i sandlådan, kan du åtgärda med ett lock över sandlådan. Om du störs av att katter lägger sig på dina utemöbler, kan du ta undan dynor eller ordna med nät i fönster och dörrar till altanen. Du kan schasa iväg katten men du får aldrig skada den.

Risk för gravida

Kattens avföring kan innehålla parasiten Toxoplasma, som kan smitta människor och djur. De flesta personer som blir smittade får inga sjukdomssymtom men om en gravid kvinna smittas finns det en risk för att barnet föds med hjärnskador.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Enligt de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Alingsås kommun är det en skyldighet för kattägaren att plocka upp avföring efter katt inom detaljplanelagt område, på bad-, lek- och campingplatser, i Nolhaga park och på iordningsställda motions- eller promenadstigar i Kärrbogärde, Erska lunde, Klockargårdskullen, Stadsskogen och Hjortgårdens friluftsområde.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen