Detta är ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige ger unga möjlighet till ökat inflytande i olika samhällsfrågor och ska öka ungas intresse för demokrati och politik.

Texten uppdaterad 2023-10-20

Ungdomsfullmäktige består av ungdomar och har som uppgift att göra det möjligt för dig som är ung att påverka. Ungdomsfullmäktige ska ge dig som är ung möjlighet att vara med i det demokratiska arbetet.

Varje skola skickar ungdomar till ungdomsfullmäktige. Vilka det blir röstar du fram på din skola.

Ungdomsfullmäktige ska vara en länk mellan politiker och dig som är ung.

Ungdomsfullmäktiges budget varje år är 200 000 kr att fördela på de beslut som tas.

Stormöten hålls tre gånger om året.

Under ungdomsfullmäktige finns ett ungdomsråd. Ungdomsrådet väljs av ungdomsfullmäktige och förbereder ärenden inför ungdomsfullmäktige, och arbetar med ärenden som ungdomsfullmäktige röstat igenom.  

Andreas Kjellström

NULL

Fritidssamordnare, Arena Elva