sv Swedish

Detta är ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige finns till för att unga ska få möjlighet till ökat inflytande i olika samhällsfrågor och för att ge större intresse för demokrati och politik.

Texten uppdaterad 2021-12-13

  • Ungdomsfullmäktige består av ungdomar och har som uppgift att göra det möjligt för dig som är ung att påverka.
  • Ledamöter till ungdomsfullmäktige röstar du fram på din skola.
  • Ungdomsfullmäktige ska ge dig som är ung möjlighet att vara med i det demokratiska arbetet.
  • Ungdomsfullmäktige ska vara en länk mellan politiker och dig som är ung.
  • Ungdomsfullmäktige har varje år 200 000 kr att fördela på de beslut som tas.
  • Ungdomsfullmäktige hålls tre gånger om året.
  • Ungdomsrådet väljs av ungdomsfullmäktige. Rådet sammanträder en gång varje vecka och förbereder bl.a. frågor till ungdomsfullmäktige.

Andreas Kjellström

NULL

Fritidssamordnare, Arena Elva