1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detta är ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige finns till för att unga ska få möjlighet till ökat inflytande i olika samhällsfrågor och för att ge större intresse för demokrati och politik.

Texten uppdaterad 2021-10-11

  • Ungdomsfullmäktige består av ungdomar och har som uppgift att göra det möjligt för dig som är ung att påverka.
  • Ledamöter till ungdomsfullmäktige röstar du fram på din skola.
  • Ungdomsfullmäktige ska ge dig som är ung möjlighet att vara med i det demokratiska arbetet.
  • Ungdomsfullmäktige ska vara en länk mellan politiker och dig som är ung.
  • Ungdomsfullmäktige har varje år 200 000 kr att fördela på de beslut som tas.
  • Ungdomsfullmäktige hålls två gånger om året.
  • Ungdomsrådet väljs av ungdomsfullmäktige. Rådet sammanträder en gång varje vecka och förbereder bl.a. frågor till ungdomsfullmäktige.

Andreas Kjellström

NULL

Fritidssamordnare, Arena Elva