1 Driftstörningar

Musikinstrument

På Kulturskolan erbjuds ett stort antal kurser inom olika musikinstrument. Ta del av kursutbudet nedan för att hitta den eller de kurser just du vill gå.

Texten uppdaterad 2024-02-09

Kursutbud

 • Här får du på ett lekfullt sätt spela både fiol och cello första terminen. Under nästkommande termin får du hyra ett instrument att ta med hem och spela. Här förväntas du som vårdnadshavare vara närvarande på lektionerna. Efter läsåret fortsätter du automatiskt på ditt instrument. Start på höstterminen.

  Kursen är tillgänglig för barn 5-6 år och kostar 937 kronor per termin.

   

 • Välkommen att lära dig spela altfiol hos oss på Alingsås Kulturskola. Tillsammans med våra engagerade och välutbildade instrumentlärare upplever du glädjen i att spela och lär känna ditt instrument. Undervisningen sker i grupp eller individuellt.

  Vi spelar på gehör och efter noter i olika musikstilar. Du erbjuds också att spela i stråkorkester när du lärt dig grunderna på ditt instrument.

  Kursen är tillgänglig för barn för barn i årskurs 3 och uppåt och kostar 937 kronor per termin.

 • Välkommen att lära dig spela blockflöjt hos oss på Alingsås Kulturskola. Med våra engagerade välutbildade instrumentlärare upplever du glädjen i att spela ett instrument. Undervisningen sker i mindre grupp eller enskilt och anpassas efter dina förutsättningar.

  Du lär känna ditt instrument och får spela många olika musikstilar. Du lär dig noter, gehörspel och provar på improvisation. Allt eftersom du lär dig breddas repertoaren och du får komma med egna önskemål om vad du vill spela. Om du vill finns möjlighet att spela i orkester eller ensemble.  

  Kursen är tillgänglig för barn från årskurs 4 och uppåt och kostar 937 kronor per termin.

 • Lär dig spela blockflöjt ute på din skola genom oss på Alingsås Kulturskola. En av våra välutbildade lärare kommer ut och undervisar dig i din skolas lokaler efter skoldagens slut.

  Du bli undervisad i musiklära, gehörspel och samspel och får också en introduktion i att spela efter noter. Kursen genomförs bara på utvalda skolor och de väljs ut efter hur många anmälningar varje skola fått in.

  Kursen är tillgänglig för barn i årskurs 3 och kostar 695 kronor per termin.

 • Välkommen att lära dig spela cello hos oss på Alingsås Kulturskola. Tillsammans med våra engagerade och välutbildade instrumentlärare upplever du glädjen i att spela och lär känna ditt instrument. Undervisningen sker i grupp eller individuellt.

  Vi spelar på gehör och efter noter i olika musikstilar. Du erbjuds också att spela i stråkorkester när du lärt dig grunderna på ditt instrument.

  Kursen är tillgänglig för barn för barn i årskurs 1 och uppåt och kostar 937 kronor per termin.

 • Välkommen att lära dig spela elbas i en mängd olika musikgenrer hos oss på Alingsås Kulturskola. Du lär känna ditt instrument tillsammans med våra engagerade och välutbildade lärare och får uppleva glädjen att spela.

  Undervisningen är individanpassad och vi går igenom tabulatur, rytmer, riff och inspiration. Du har ett stort inflytande över vad du vill lära dig och vad du vill spela.

  Kursen är tillgänglig för barn i årskurs 4 och uppåt och kostar 937 kronor per termin.

 • Välkommen att lära dig spela elgitarr i en mängd olika musikgenrer hos oss på Alingsås Kulturskola. Tillsammans med våra engagerade och välutbildade instrumentlärare lär du känna ditt instrument och får uppleva glädjen att spela.

  Du lär dig ackord och melodispel och du får kunskap i tabulatur och rytmer. Du får lära dig riff och solon samt att improvisera på ditt instrument. Om du börjar spela gitarr i årskurs 4 utgår du från Kulturskolans färdiga material till att börja med. Under de första åren sker också undervisningen i mindre grupper och blir sedan individanpassad för äldre elever. Under din tid hos oss på Kulturskolan Alingsås har du stora möjligheter att påverka vad du vill lära dig och vad du vill spela.

  Kursen är tillgänglig för barn i årskurs 4 och uppåt och kostar 937 kronor per termin.

 • Välkommen att lära dig spela fiol hos oss på Alingsås Kulturskola. Tillsammans med våra engagerade och välutbildade instrumentlärare upplever du glädjen i att spela och lär känna ditt instrument. Undervisningen sker i grupp eller individuellt.

  Vi spelar på gehör och efter noter i olika musikstilar. Du erbjuds också att spela i stråkorkester när du lärt dig grunderna på ditt instrument.

  Kursen är tillgänglig för barn i årskurs 3 och uppåt och kostar 937 kronor per termin. För yngre barn – se Suzuki fiol, Stråklek och Fiollådan.

 • Välkommen att lära dig spela fiol genom Suzukimetoden hos oss på Alingsås Kulturskola. Du lär dig spela på samma sätt som du lär dig prata, genom att lyssna och härma. Vi erbjuder fiollärare som är engagerade och utbildade inom Suzukimodellen.

  Undervisningen bygger mycket på den vuxnas engagemang. Du som förälder går en förberedande kurs och är alltid med på lektionstillfällena. Du har också ansvar för den dagliga övningen i hemma. Inga förkunskaper krävs. I Suzukiundervisningen får du som elev utöver enskilda lektioner också grupplektioner. När barnet är anmält hålls ett obligatoriskt informationsmöte.

  Kursen är tillgänglig att söka för barn som är 4-5 år och kostar 1 434 kronor per termin.

 • Välkommen att lära dig spela fiol tillsammans med andra som delar ditt intresse. Tillsammans med jämnåriga elever och våra engagerade och välutbildade lärare upplever du glädjen att spela fiol och lär känna instrumentet.

  Den tvååriga kursens undervisning sker i grupp. Första året spelar vi på gehör och fiolspelet varvas med sång och rytmik. Andra året får du även lära dig noter. Efter denna kurs fortsätter du automatiskt på ditt instrument.

  Kursen är tillgänglig för barn i årskurs 1-2 och kostar 937 kronor per termin.

 • Välkommen att lära dig spela gitarr i en mängd olika musikgenrer hos oss på Alingsås Kulturskola. Tillsammans med våra engagerade och välutbildade instrumentlärare lär du känna ditt instrument och får uppleva glädjen att spela.

  Du lär dig ackord och melodispel och du får kunskap i tabulatur och rytmer. Du får lära dig riff och solon samt att improvisera på ditt instrument. Om du börjar spela gitarr i årskurs 4-5 utgår du från Kulturskolans färdiga material till att börja med. Under de första åren sker också undervisningen i mindre grupper och blir sedan individanpassad för äldre elever. Under din tid hos oss på Kulturskolan Alingsås har du stora möjligheter att påverka vad du vill lära dig och vad du vill spela.

  Kursen är tillgänglig för barn i årskurs 4 och uppåt och kostar 937 kronor per termin.

 • Välkommen att lära dig spela keyboard/synth i grupp med andra som delar ditt intresse hos oss på Alingsås Kulturskola. Vi erbjuder en rolig och lärorik undervisning med engagerade och välutbildade lärare.

  Du lär dig spela både efter noter och på gehör inom olika musikstilar. All undervisningen sker först i grupp och efter något eller några år finns sedan möjlighet att spela enskilt eller i par. Du behöver ha tillgång till ett keyboard/synth hemma för att delta.

  Kursen är tillgänglig för barn för barn i årskurs 2 och uppåt och kostar 937 kronor per termin.

 • Välkommen att lära dig spela klarinett hos oss på Alingsås Kulturskola. Med våra engagerade välutbildade instrumentlärare upplever du glädjen i att spela ett instrument. Undervisningen sker i mindre grupp eller enskilt och anpassas efter dina förutsättningar.

  Du lär känna ditt instrument och får spela många olika musikstilar. Du lär dig noter, gehörspel och provar på improvisation. Allt eftersom du lär dig breddas repotoaren och du får komma med egna önskemål om vad du vill spela. Om du vill finns möjlighet att spela i orkester eller ensemble.  

  Kursen är tillgänglig för barn från årskurs 3 och uppåt och kostar 937 kronor per termin.

 • Välkommen att fördjupa dig inom musikproduktion hos oss på Alingsås Kulturskola. Här lär du  dig skapa musik med datorn som hjälp.

  Vi erbjuder dig individuellt anpassad undervisning i inspelning, editering, mixning och studioteknik. Du får jobba med egna låtar, lär dig arrangering och att remixa musik, samt editering och mastring. Du får också arbeta med filmmusik och teaterljud.

  Kursen är tillgänglig för barn i årskurs 7 och uppåt och kostar 937 kronor per termin.

 • Välkommen att lära dig spela oboe hos oss på Alingsås Kulturskola. Med våra engagerade välutbildade instrumentlärare upplever du glädjen i att spela ett instrument. Undervisningen sker i mindre grupp eller enskilt och anpassas efter dina förutsättningar.

  Du lär känna ditt instrument och får spela många olika musikstilar. Du lär dig noter, gehörspel och provar på improvisation. Allt eftersom du lär dig breddas repotoaren och du får komma med egna önskemål om vad du vill spela. Om du vill finns möjlighet att spela i orkester eller ensemble.  

  Kursen är tillgänglig för barn från årskurs 3 och uppåt och kostar 937  kronor per termin.

 • Välkommen att lära dig spela piano i grupp med andra som delar ditt intresse hos oss på Alingsås Kulturskola. Vi erbjuder en rolig och lärorik undervisning med engagerade och välutbildade lärare.

  Du lär dig spela både efter noter och på gehör inom olika musikstilar. All undervisningen sker först i grupp och efter något eller några år finns sedan möjlighet att spela enskilt eller i par. Du behöver ha tillgång till ett piano eller digitalpiano hemma för att delta.

  Kursen är tillgänglig för barn i årskurs 2 och uppåt och kostar 937 kronor per termin.

 • Välkommen att lära dig spela piano genom Suzukimetoden hos oss på Alingsås Kulturskola. Du lär dig spela på samma sätt som du lär dig prata, genom att lyssna och härma. Vi erbjuder pianolärare som är engagerade och utbildade inom Suzukimodellen.

  Undervisningen bygger mycket på den vuxnas engagemang. Du som förälder går en förberedande kurs och är alltid med på lektionstillfällena. Du har också ansvar för den dagliga övningen i hemma. Inga förkunskaper krävs. I Suzukiundervisningen får du som elev utöver enskilda lektioner också grupplektioner. För att deltaga behöver du ha ett piano eller digitalpiano tillgängligt hemma. När barnet är anmält hålls ett obligatoriskt informationsmöte.

  Vi kan inte starta någon ny kurs i detta ämne under lå 2024/2025.

  Kursen är tillgänglig för barn i förskoleklass och årskurs 1 och kostar      1 434 kr per termin.

 • Välkommen att lära dig spela slagverk hos oss på Alingsås Kulturskola. Tillsammans med engagerade och välutbildade lärare lär du dig rytm och puls och spelar musik i många olika musikstilar.

  Du undervisas i grundpelarna inom slagverk. Slagteknik, koordination, grundkomp och fill-ins. Du får spela efter noter men övar också på eget skapande och improvisation. I Percussion får du också prova på olika rytminstrument såsom Bodhran (irländsk trumma), Djembe (afrikansk trumma) och xylofon. Efter några terminers spelande fördjupar du dig i teknikövningar, artikulation, frasering och att leda samspel. Du lär dig också enklar komposition. Undervisningen sker i mindre grupper som utformas efter ålder och eventuella önskemål.

  Kursen är tillgänglig för barn i årskurs 3 och uppåt och kostar 937 kronor per termin.

 • Välkommen att lära dig spela saxofon hos oss på Alingsås Kulturskola. Med våra engagerade välutbildade instrumentlärare upplever du glädjen i att spela ett instrument. Undervisningen sker i mindre grupp eller enskilt och anpassas efter dina förutsättningar.

  Du lär känna ditt instrument och får spela många olika musikstilar. Du lär dig noter, gehörspel och provar på improvisation. Allt eftersom du lär dig breddas repotoaren och du får komma med egna önskemål om vad du vill spela. Om du vill finns möjlighet att spela i orkester eller ensemble.  

  Kursen är tillgänglig för barn från årskurs 3 och uppåt och kostar 937 kronor per termin.

 • Välkommen att lära dig spela trombon hos oss på Alingsås Kulturskola. Med våra engagerade välutbildade instrumentlärare upplever du glädjen i att spela ett instrument. Undervisningen sker i mindre grupp eller enskilt och anpassas efter dina förutsättningar.

  Du lär känna ditt instrument och får spela många olika musikstilar. Du lär dig noter, gehörspel och provar på improvisation. Allt eftersom du lär dig breddas repotoaren och du får komma med egna önskemål om vad du vill spela. Om du vill finns möjlighet att spela i orkester eller ensemble.  

  Kursen är tillgänglig för barn från årskurs 1 och uppåt och kostar 937 kronor per termin.

 • Välkommen att lära dig spela trumpet hos oss på Alingsås Kulturskola. Med våra engagerade välutbildade instrumentlärare upplever du glädjen i att spela ett instrument. Undervisningen sker i mindre grupp eller enskilt och anpassas efter dina förutsättningar.

  Du lär känna ditt instrument och får spela många olika musikstilar. Du lär dig noter, gehörspel och provar på improvisation. Allt eftersom du lär dig breddas repotoaren och du får komma med egna önskemål om vad du vill spela. Om du vill finns möjlighet att spela i orkester eller ensemble.  

  Kursen är tillgänglig för barn från årskurs 1 och uppåt och kostar 937 kronor per termin.

 • Välkommen att lära dig spela tuba hos oss på Alingsås Kulturskola. Med våra engagerade välutbildade instrumentlärare upplever du glädjen i att spela ett instrument. Undervisningen sker i mindre grupp eller enskilt och anpassas efter dina förutsättningar.

  Du lär känna ditt instrument och får spela många olika musikstilar. Du lär dig noter, gehörspel och provar på improvisation. Allt eftersom du lär dig breddas repotoaren och du får komma med egna önskemål om vad du vill spela. Om du vill finns möjlighet att spela i orkester eller ensemble.  

  Kursen är tillgänglig för barn från årskurs 4 och uppåt och kostar 937 kronor per termin.

 • Välkommen att lära dig spela klarinett hos oss på Alingsås Kulturskola. Med våra engagerade välutbildade instrumentlärare upplever du glädjen i att spela ett instrument. Undervisningen sker i mindre grupp eller enskilt och anpassas efter dina förutsättningar.

  Du lär känna ditt instrument och får spela många olika musikstilar. Du lär dig noter, gehörspel och provar på improvisation. Allt eftersom du lär dig breddas repotoaren och du får komma med egna önskemål om vad du vill spela. Om du vill finns möjlighet att spela i orkester eller ensemble.  

  Kursen är tillgänglig för barn från årskurs 3 och uppåt och kostar 937 kronor per termin.

Kulturskolan

NULL

Kulturskoleadministratör, Kultur- och utbildningsförvaltningen