sv Swedish

Teater och drama

Vi på Alingsås Kulturskola erbjuder över 50 kurser inom flera olika ämnesområden. Här kan du läsa mer om kurser inom teater och drama.

Texten uppdaterad 2023-04-11

Teater

I teatern utgår vi ifrån elevens egen kreativitet och skapar ett tryggt rum där lekfulla övningar och improvisation ger oss nycklar till rollspel och gestaltning.

För de yngre eleverna läggs fokus på lek, improvisation, samspel och berättelser som vi själva skapar.

För de äldre eleverna ingår även scenframställning där målet är en föreställning som vi skapar själva eller som utgår ifrån en skriven text.

Kursen är tillgänglig för barn från årskurs 3 och uppåt och kostar 881 kr per termin.

Teaterimprovisation

Improvisera utan att prestera. Improvisationsteater handlar om att spela teater utan manus och få tag på sin spontanitet och sin sin egen kreativa förmåga. Här får du möta dig själv och andra genom lek, fantasi och berättande. Denna kurs resulterar inte i något uppträdande.

Kursen är tillgänglig för barn från årskurs 7 och uppåt och kostar 881 kr per termin.

Kulturskolan

NULL

Kulturskoleadministratör, Kultur- och utbildningsförvaltningen