1 Driftstörningar

Vattentryck

Vattentornen ligger på en nivå av 135 meter över havet. Nivån vid samt avståndet till ditt närmsta vattentorn bestämmer vilket tryck det blir i vattenledningen in till din fastighet. Vattentrycket varierar därför för olika delar av kommunen. Här får du information och tips.

Texten uppdaterad 2024-01-09

  • Stora torget ligger 62 meter över havet, 135-62 meter = 73 meter.

    10 meter ger ett tryck på 1 bar.

    73 meter ger alltså 7,3 bar, vilket är ett normaltryck i Alingsås stadskärna. Vattentrycket varierar i tätorten beroende på var man bor.

  • Ett gott råd är att installera en reduceringsventil efter vattenmätaren. Då kan man själv bestämma vilket tryck man önskar i huset, förslagsvis 4 bar.
  • Säkerhetsventilen på fastighetens varmvattensberedare bör vara på minst 9 bar.

VA-avdelningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen