Dricksvattenkvalitet

Vi behöver alltid ha tillgång till rent, hälsosamt och gärna gott dricksvatten. I Alingsås kommun har vi en hög och jämn vattenkvalitet inom den kommunala vattenförsörjningen.

Texten uppdaterad 2024-01-31

Att dricka kranvatten är miljövänligt och mycket billigt, jämfört med flaskvatten. Vi arbetar aktivt för att du med kommunalt dricksvatten ska ha ett bra vatten i din kran. Det innebär att skydda vattentäkterna från föroreningar och att ständigt utveckla våra rutiner, vattenverkens reningsprocesser och underhållet av ledningsnätet.

För att kontrollera vår kvalitet så har vi onlinemätning på viktiga processparametrar. Dessutom följer vi upp dricksvattenkvaliteten genom regelbundna provtagningar vid vattenverken, på ledningsnäten och hos abonnenterna. Se provsvaren i bifogade filer nedan, även prover gällande PFAS är inkluderade i dessa.

 • I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska
  ställas på dricksvattnets kvalitet. Det ställs krav på utgående kvalitet från
  vattenverk och ett annat krav på kvaliteten hos abonnent. Att
  kvalitetskraven skiljer sig åt beror på att kvaliteten för vissa parametrar
  förändras i ledningsnätet. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30.
 • Om du av någon anledning misstänker fel på dricksvattnet så är det
  mycket viktigt att du kontaktar oss omedelbart. Vår felanmälan är öppen
  dygnet runt på telefon 0322 – 61 71 99.
 • Vattnet som levereras från kommunens vattenverk är mjukt därför räcker det med låg dosering av tvätt- och diskmedel, vilket både gynnar miljön och plånboken.
  Vattnets hårdhet anges i tyska hårdhetsgrader där 1–6 dH klassas som
  mjukt vatten, 6–10 är medelmjukt vatten och 10-21 är hårt vatten.
  Hårdhetsgrad på vattnet (värden kan variera någon/några tiondelar)
  Område dH
  Gräfsnäs 4,0
  Magra 2,5
  Sollebrunn 4,0
  Ödenäs 1,5
  Alingsås tätort inklusive övriga områden 1,0

VA-avdelningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen