Ruths hemtjänst Alingsås AB

Texten uppdaterad 2024-02-08

Ruths hemtjänst Alingsås AB:s verksamhetsidé är att en bra hemtjänstverksamhet bygger på relationen mellan kunden och personalen. Att den som hjälper har kunskap om kundens livssituation och önskemål så att stödet kan ges med flexibilitet, inlevelse och skapa välbefinnande hos kunden.

Våra verksamhetsmål är att bedriva hemtjänst med trygghet, delaktighet, självbestämmande och kontinuitet skapat av engagerade medarbetare. Vidare har Ruths hemtjänst Alingsås AB som mål med sin verksamhet att ständigt förbättra och utveckla sina tjänster efter kundens behov och önskemål.

Vi erbjuder servicetjänster, vård- och omsorgsinsatser samt åtgärdande av trygghetslarm. Vi finns i centrum, Haga och Tuve.

Alingsås kommun