1 Driftstörningar

Kollektivtrafik

När vi reser med kollektivtrafiken minskar vi på utsläppen, buller och trängseln i vårt närområde. I Alingsås kommun går pendeltåg, regiontåg, busslinjer och Närtrafik. Här kan du läsa mer om vem som ansvarar för vad i kollektivtrafiken, var du kan lämna dina synpunkter, hur du hittar information om mål och strategier samt allt du behöver veta inför din resa.

Texten uppdaterad 2020-09-17

 • Alingsås kommun samverkar med Västra Götalandsregionen och Västtrafik om kollektivtrafiken. Kommunen för en dialog och framför våra synpunkter för att få en så god och hållbar kollektivtrafik över tid som möjligt, både lokalt och regionalt.

  Kommunen har möjlighet att köpa till trafik och subventionera färdbevis utöver det som finansieras av regionen. Ett tillköp innebär därmed en kostnad för kommunen. Tillköpen ska vara förenliga med målen i regionens trafikförsörjningsprogram och det får inte påverka kollektivtrafiksystemet som helhet negativt. I Alingsås kommun gör vi vissa tillköp av turer och erbjuder gratis seniorkort till
  kommuninvånare som är 65 år och äldre.

  Kommunen ansvarar även för byggnation av busshållplatser, upp till och med markytan, inom kommunalt väghållaransvar, det vill säga längs kommunens vägar. Väderskydd på hållplatser ansvarar Västtrafik för. Trafikverket ansvarar för hållplatser längs regionala och statliga vägar inom kommunen.

  Har du generella synpunkter på kollektivtrafiken i kommunen eller på våra hållplatser kontaktar du samhällsbyggnadsförvaltningen, Alingsås kommun på telefonnummer 0322-61 60 00 växel.

  Har du synpunkter på väderskydd vid hållplatser kontaktar du Västtrafiks kundservice via deras hemsida eller på telefonnummer 0771-41 43 00.

 • Alingsås stadstrafik består av 5 linjer som täcker större delen av Alingsås stad. Utöver dessa finns ett 30-tal busslinjer inom Alingsås kommun i lokal- och regionaltrafik. Flertalet bussar anländer till
  Alingsåsterminalen för att resenärerna ska ha möjlighet till bytesresor både med buss och tåg. Alingsåspendeln stannar vid tio tågstationer mellan Alingsås station och Göteborg. Regiontågen kör direkt till Göteborg utan att stanna vid mellanliggande stationer. Tåg kör även norrut mot Skövde och Stockholm och stannar oftast vid de flesta mellanliggande stationer.

  Besök Västtrafiks hemsida för att hitta bland annat:

   

  • tidtabeller
  • hjälp för att planera din lokala eller regionala resa
  • information om tillgänglighetsanpassade fordon
  • störningsinformation
  • information om priser och olika färdbevis
  • hur du får ersättning vid förseningar
  • linjekartor över Alingsås stadstrafik och andra städer i Västra Götalandsregionen
 • Västtrafik är ett av Västra Götalandsregionens bolag som utför de mål och uppdrag som bestämts i regionen. Västtrafik planerar och upphandlar trafiken från olika trafikföretag. Varje år fastställer
  Västtrafik en trafikplan. Av planen framgår vilka satsningar som ska göras under nästkommande år i regionen. Det kan till exempel vara ändringar av vissa turer, indragning av busslinjer eller utökad
  turtäthet.

  Om du har synpunkter på kollektivtrafiken kan du lämna dem via Västtrafiks hemsida alternativt kontakta deras kundservice på telefonnummer 0771-41 43 00.

  Vi vill uppmärksamma dig på att Västtrafik inte har rätt att ta emot kundsynpunkter i andra hand med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär att Alingsås kommun inte kan lämna
  enskilda synpunkter som inkommer till oss vidare till Västtrafik för hantering. Kontakta därför Västtrafik direkt för att lämna dina synpunkter.

 • Västra Götalandsregionen är sedan 1 januari 2012 regional kollektivtrafikmyndighet och har det övergripande ansvaret för utvecklingen av kollektivtrafiken i hela Västra Götaland. Ansvaret regleras i Lagen om kollektivtrafik. Regionens mål och prioriteringar i kollektivtrafikens utveckling framgår av Trafikförsörjningsprogrammet som fastställs vart 4:e år. Kollektivtrafikens omfattning fastställs i den
  årliga budgeten som beslutas av regionfullmäktige.

  Du hittar mer information om mål för kollektivtrafiken och strategier för bland annat landsbygdstrafik, tåg, trafik på jämlika villkor och miljö på Västra Götalandsregionens hemsida.

 • Närtrafik är kollektivtrafik för dig som vill åka mellan landsbygd och tätort, till exempel om det inte går bussar där du bor. Du kan få samåka med andra resenärer som också har beställt Närtrafik, vilket kan göra att restiden kan bli lite längre. Turen körs endast om någon har bokat den och inom vissa bestämda tidsintervall. I länkarna nedan finns information om bland annat hur du bokar samt var och när Närtrafiken går.

  Länkar till Västtrafik:

  Här kan du se när och var Närtrafiken går

  Här kan du ladda ner pdf med karta

   

   

   

 • Alingsås kommun erbjuder sina äldre kommuninvånare en seniorbiljett, vilket innebär att du som är 65 år och äldre får åka kollektivtrafik gratis inom zon B.

  Så här får du seniorbiljetten
  1. Västtrafik skickar ut ett erbjudandebrev till dig som är senior med information om hur du gör för att beställa din seniorbiljett. Du kan beställa biljetten via Västrafiks e-tjänst.
  2. Brevet skickas ut cirka en månad före det att biljetten ska börja gälla.
  3. Det tar cirka en vecka att få hem seniorbiljetten efter att du har gjort din beställning.
  4. Seniorbiljetten har en giltighet på 11 år och erbjudande om förnyad biljett skickas ut i god tid innan giltighetstiden har gått ut.

  Så här fungerar seniorbiljetten:

  • Seniorladdningen gäller dygnet runt inom zon B på alla Västtrafiks linjer, samt vid resor med Närtrafik.
  • Laddningen gäller inte vid resor med färdtjänst.
  • Seniorbiljetten är personlig och det är bara du som får resa med den.
  • Visa biljetten för kortläsaren ombord vid varje resa och ha alltid med dig din legitimation. Den ska du kunna visa upp tillsammans med seniorbiljetten vid en biljettkontroll.
  • Om du tappar din biljett kan du spärra den genom att logga in på Mina Sidor på Västtrafik eller kontakta deras kundservice på telefonnummer 0771-41 43 00, så skickar de en ny till dig.
  • Om du vill resa utanför zon B kan du ha en kontoladdning på din seniorbiljett. Med den betalar du för den del av resan som görs utanför zon B.
  • En kontoladdning kan du köpa på något av Västtrafiks försäljningsställen, till exempel på Pressbyrån vid Alingsås station. Om din seniorladdning gått ut men du har en kontoladdning på samma biljett kan du fortfarande använda pengarna som finns kvar.

  På Västtrafiks hemsida hittar du information vilka kommuner som omfattas av zon B och övriga zoner.

  För ytterligare information, läs mer på Västtrafiks hemsida.

Telefontid trafik- och parkenheten

NULL

Kontakta trafik- och parkenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik- och parkenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen