Hemsjukvård

Hemsjukvård och rehabilitering i hemmet riktar sig till dig som behöver hälso- och sjukvård, men inte kan ta dig till en vårdcentral eller mottagning. Om du blir sjuk ska du i första hand vända dig till vårdcentralen eller ringa sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177. Vid akut/livshotande tillstånd ring 112.

Texten uppdaterad 2023-10-06

Om du har en skada eller sjukdom och behöver hälso- och sjukvårdsinsatser och inte kan ta dig till en vårdcentral kan du få hjälp i hemmet. Du kan då efter behov få insatser utförda av arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller sjuksköterska i den kommunala hemsjukvården. Förutsättningen för att du ska få tillgång till hemsjukvård är att du har svårigheter att, själv eller med hjälp av annan, ta dig till vårdcentral eller annan vårdinrättning.

Det är sedan sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller fysioterapeut/sjukgymnast som bedömer om du har rätt till hemsjukvård eller inte. De kan också ge i uppdrag till omvårdnadspersonal att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser. Observera att kommunens sjuksköterskor inte ansvarar för bedömning av akut sjukdom/skada hos kunder som endast har trygghetslarm men inte kommunal hemsjukvård.

Kvalité

För att kvalitetssäkra vården använder vi nationella kvalitetsregister samt evidensbaserade metoder och förhållningssätt. Hälso- och sjukvården strävar efter upplevelse av välbefinnande genom att respektera den enskilde personens rätt till självbestämmande och delaktighet. Genom att fokusera på det friska och utgå från individens upplevelse av hälsa och sjukdom skapas förutsättningar för god livskvalité.

Alingsås kommun