Förstärkt hemgång

Hjälp till dig som kommer hem efter sjukhusvistelse.

Texten uppdaterad 2021-04-16

Just nu har vi ingen förstärkt hemgång i Alingsås kommun på grund av Covid-19.

Det är hälso- och sjukvårdspersonalen som i samband med vårdplanering, gör en bedömning om det är aktuellt med förstärkt hemgång. Du kan få stöd och hjälp av teamet i vardagen och med viss rehabilitering för att öka tryggheten men som längst under fyra veckor. Under denna period har du även hjälp från hemtjänst och hemsjukvård.I teamet ingår arbetsterapeut, fysioterapeut (sjukgymnast), sjuksköterska, rehabiliteringsassistent och undersköterska.

Bilagor

Alingsås kommun