Parkeringsplatser

I Alingsås stadskärna hittar du cirka 2500 parkeringsplatser som är tillgängliga för allmänheten. Det finns både avgiftsfria och avgiftsbelagda platser i parkeringsanläggningar och längs med våra gator.

Texten uppdaterad 2023-10-04

De mest centrala parkeringsplatserna har en tidsbegränsning på 30 minuter till 1 timme och är främst till för dig som har ett kortare besök i staden. På så sätt får fler besökare tillgång till de mest attraktiva platserna. Vill du parkera under en längre tid finns det många platser i utkanterna av centrum samt i bland annat de mer centralt belägna parkeringshusen Estrad och Storken.

Parkeringskartor

Du hittar parkeringsplatserna på Alingsås kommuns webbkarta. Längst ned på sidan finns en karta med information om handikapparkering.

Långtidsparkering

Behöver du parkera längre än 24 timmar i följd på vardagar kan du parkera i parkeringshuset Estrad mot en mindre kostnad. Parkeringshuset ligger nära Alingsås station och stadskärnan.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Här finns information om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Nyttoparkeringstillstånd

Här finns information om hur du ansöker om nyttoparkeringskort.

Parkeringsregler

Stadskärnan omfattas av en parkeringszon. Det är förbjudet att parkera på andra platser än där det särskilt angivits att parkering är tillåten. Zonen begränsas av Västra Ringgatans östra sida, Norra Ringgatans norra sida, Stationsgatan, Stationsplan och Vänersborgsvägens västra sida.

När du parkerar på allmän gata i Alingsås kommun där det inte finns något P-märke får du lämna bilen högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag. I många fall är parkeringen begränsad till kortare tid än 24 timmar och då anvisas detta på ett tilläggsmärke under P-märket. De allra flesta parkeringsbestämmelser är reglerade genom en lokal trafikföreskrift som beslutats av tekniska nämnden.

En bil på tomgång släpper ut mer avgaser än en bil i rörelse. Slå av motorn om du ska stå stilla längre än en minut. Om det är möjligt bör naturligtvis du undvika tomgångskörning helt.

Felparkeringsavgifter

Securitas övervakar de kommunala parkeringsplatserna och ser till att bilisterna parkerar rätt. Parkerar du fel, för länge eller på otillåten plats riskerar du att få betala en felparkeringsavgift.

En felparkeringsavgift kan utfärdas om man byter mot regler i trafikförordningen eller mot lokala trafikföreskrifter. Avgiften är högre på platser där en felparkering hindrar trafikanter eller utgör fara. För att stävja felparkering har Alingsås kommun fyra olika nivåer för felparkering.

  • 1000 kronor på en plats avsedd för rörelsehindrade
  • 800 kronor på en plats där det är förbud mot att stanna och parkera fordon
  • 600 kronor på en plats där det är förbud mot att parkera fordon
  • 400 kronor på en plats där man parkerar för länge eller inte följer övriga villkor

Se taxan i sin helhet nedan:

Synpunkter på parkeringsavgift

NULL

Om du vill bestrida en parkeringsavgift vänder du dig till polisen. Har du synpunkter på parkeringsövervakningen eller tips på felparkeringar och liknande kan du mejla till samhällsbyggnadsförvaltningen., Trafik- och parkenheten

Telefontid trafik- och parkenheten

NULL

Kontakta trafik- och parkenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik- och parkenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen