sv Swedish

Parkeringsplatser

I Alingsås stadskärna hittar du cirka 2500 parkeringsplatser som är tillgängliga för allmänheten. Det finns både avgiftsfria och avgiftsbelagda platser i parkeringsanläggningar och längs med våra gator.

Texten uppdaterad 2023-01-23

De mest centrala parkeringsplatserna har en tidsbegränsning på 30 minuter till 1 timme och är främst till för dig som har ett kortare besök i staden. På så sätt får fler besökare tillgång till de mest attraktiva platserna. Vill du parkera under en längre tid finns det många platser i utkanterna av centrum samt i bland annat de mer centralt belägna parkeringshusen Estrad och Storken.

Parkeringskartor

Du hittar parkeringsplatserna på Alingsås kommuns webbkarta. Längst ned på sidan finns en karta med information om handikapparkering.

Långtidsparkering

Behöver du parkera längre än 24 timmar i följd på vardagar kan du parkera i parkeringshuset Estrad mot en mindre kostnad. Parkeringshuset ligger nära Alingsås station och stadskärnan.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Här finns information om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Nyttoparkeringstillstånd

Här finns information om hur du ansöker om nyttoparkeringskort.

Parkeringsregler

Stadskärnan omfattas av en parkeringszon. Det är förbjudet att parkera på andra platser än där det särskilt angivits att parkering är tillåten. Zonen begränsas av Västra Ringgatans östra sida, Norra Ringgatans norra sida, Stationsgatan, Stationsplan och Vänersborgsvägens västra sida.

När du parkerar på allmän gata i Alingsås kommun där det inte finns något P-märke får du lämna bilen högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag. I många fall är parkeringen begränsad till kortare tid än 24 timmar och då anvisas detta på ett tilläggsmärke under P-märket. De allra flesta parkeringsbestämmelser är reglerade genom en lokal trafikföreskrift som beslutats av tekniska nämnden.

En bil på tomgång släpper ut mer avgaser än en bil i rörelse. Slå av motorn om du ska stå stilla längre än en minut. Om det är möjligt bör naturligtvis du undvika tomgångskörning helt.

Felparkeringsavgifter

Securitas övervakar de kommunala parkeringsplatserna och ser till att bilisterna parkerar rätt. Parkerar du fel, för länge eller på otillåten plats riskerar du att få betala en felparkeringsavgift. Det finns tre olika nivåer på avgifter.

Följande avgifter gäller inom hela Alingsås kommun:

  • 1000 kr om du parkerar på plats för rörelsehindrad, utan tillstånd.
  • 600 kr vid annan felparkering som exempelvis om du parkerar för nära en gatukorsning, mot färdriktningen eller där det är parkeringsförbud.
  • 400 kr om du parkerat under längre tid än vad som är tillåtet.

Synpunkter på parkeringsavgift

NULL

Om du vill bestrida en parkeringsavgift vänder du dig till polisen. Har du synpunkter på parkeringsövervakningen eller tips på felparkeringar och liknande kan du mejla till samhällsbyggnadsförvaltningen., Trafik- och projektenheten

Telefontid trafik- och projektenheten

NULL

Kontakta trafik- och planeringsenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik- och projektenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen