1 Driftstörningar

Befolkning och arbete

Här hittar du information om kommunens befolkning och statistik om förvärvsarbete.

Texten uppdaterad 2023-03-31

Befolkning

Under 2022 ökade folkmängden i Alingsås kommun med 346 personer, från 41 853 till 42 199 invånare.

Under året flyttade 2 098 personer till Alingsås, vilket var färre än 2021. Antalet personer som flyttade från kommunen minskade med 268 personer jämfört med året innan, från 2034 till 1 766. Under året har fler flyttat till kommunen än från kommunen. Flyttnettot (antalet inflyttade minus utflyttade) under 2022 var 332 personer.

Det föddes 395 barn under 2022, 20 färre än 2021. Antalet personer som avled var 418, vilket är 20 fler än året innan. Sammantaget ger detta ett negativt födelsenetto (antalet födda minus avlidna) under året på 23 personer.

Siffrorna i detta stycke är officiell folkmängd enligt SCB. På grund av justeringar som myndigheten gör överensstämmer inte alltid summan av angivna förändringar exakt med den totala förändringen i folkmängd.

Arbete och sysselsättning

Invånarna i Alingsås har en hög sysselsättningsgrad. Av invånare mellan 20-64 år förvärvsarbetar 84,5 procent (2021). Alingsås tillhör därmed de 25 procent av kommunerna som har högst andel förvärvsarbetande i landet. Genomsnittet för förvärvsarbetande personer mellan 20-64 år är 80,9 procent för samtliga kommuner. Motsvarande siffra för Göteborgsregionen är 84,4 procent. Av de som förvärvsarbetar i Alingsås arbetar 60,2 procent inom näringslivet, 33,6 procent inom kommunal eller regional sektor, 1,4 procent inom statlig sektor och 4,7 procent inom övriga organisationer och offentliga institutioner.

Arbetslösheten i Alingsås kommun uppgick år 2022 till 4 procent, vilket är lägre än genomsnittet i samtliga kommuner vars samlade genomsnittliga arbetslöshet uppgick till 5,2 procent. Motsvarande siffra för Göteborgsregionen var 3,4 procent.

I Alingsås pendlar nästan dubbelt så många ut ur kommunen som in till kommunen. År 2021 pendlade 8 867 personer ut från kommunen, det är 43 procent av alla förvärvsarbetande invånare i Alingsås. Det är främst till Göteborg som utpendlingen sker.

Simon Lindau

NULL

Ekonomichef, Ekonomienheten