1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Befolkning, arbete, byggande

Här hittar du information om kommunens befolkning, arbete och byggande.

Texten uppdaterad 2020-04-27

Befolkning

Under 2019 ökade folkmängden i Alingsås kommun med 350 personer,
från 41 070 till 41 420 invånare. Orsaken till den ökade befolkningen var
ett flyttnetto på 287 personer och ett födelsenetto på 50 personer.

Under året flyttade 2 023 personer till Alingsås, vilket var färre än 2018.
Antalet personer som flyttade från kommunen ökade med 27 personer
jämfört med året innan, från 1 709 till 1 736. Flyttnettot (antalet inflyttade minus utflyttade) under 2019 var således 287 personer.

Det föddes 441 barn under 2019, 11 fler än 2018. Antalet personer som
avled var 391 vilket är 21 färre än året innan. Sammantaget ger detta ett
födelsenetto (antalet födda minus döda) under året på 50 personer.

Siffrorna i detta stycke är officiell folkmängd enligt SCB. På grund av
justeringar som myndigheten gör överensstämmer inte alltid summan av angivna förändringar exakt med den totala förändringen i folkmängd.

Arbete och sysselsättning

Invånarna i Alingsås har en hög sysselsättningsgrad. Av invånare mellan 20-64 år förvärvsarbetar 84,1 procent (2018). Alingsås tillhör därmed de 25 procent av kommunerna som har högst andel förvärvsarbetande i landet. Genomsnittet för förvärvsarbetande personer mellan 20-64 år är 80,6 procent för samtliga kommuner. Motsvarande siffra för Göteborgsregionen är 84,7 procent. Av de som förvärvsarbetar i Alingsås arbetar cirka 60 procent inom näringslivet, 33 procent inom kommunal eller regional sektor, 1,5 procent inom statlig sektor och 4,5 procent inom övriga organisationer och offentliga institutioner.

Alingsås kommun har också en låg arbetslöshet, och återfinns bland de kommuner med 25 procent lägsta arbetslösheten i landet. I Alingsås är arbetslösheten 4,1 procent år 2019, vilket kan jämföras med rikets genomsnitt 5,7 procent. Motsvarande siffra för Göteborgsregionen är 3,2 procent.

I Alingsås pendlar nästan dubbelt så många ut ur kommunen som in till kommunen. År 2018 pendlade 8 506 personer ut från kommunen, det är drygt 40 procent av alla förvärvsarbetande invånare i Alingsås. Det är främst till Göteborg som utpendlingen sker.

Bostadsbyggande

I kommunen finns totalt 18 824 bostäder (2018). Av dessa är närmare 53 procent småhus, ungefär 41 procent är flerbostadshus och ungefär 5 procent övriga hus eller specialbostäder. I Alingsås finns totalt 2 792 (2018) stycken bostäder i allmännyttan, eller 69 stycken per antal 1000 invånare i kommunen. Det är över riksgenomsnittet som ligger på 57 bostäder i allmännyttan per 1000 invånare. I Göteborgsregionen är motsvarande siffra 67 bostäder per 1000 invånare.

Under 2018 (senast tillgängliga uppgift) färdigställdes 68 bostäder i småhus och 207 bostäder i flerfamiljshus.

Simon Lindau

NULL

Ekonomichef, Ekonomiavdelningen