sv Swedish

Befolkning och arbete

Här hittar du information om kommunens befolkning och statistik om förvärvsarbete.

Texten uppdaterad 2021-10-28

Befolkning

Under 2020 ökade folkmängden i Alingsås kommun med 182 personer, från 41 420 till 41 602 invånare.

Under året flyttade 1 994 personer till Alingsås, vilket var färre än 2019. Antalet personer som flyttade från kommunen ökade med 91 personer jämfört med året innan, från 1 736 till 1 827. Flyttnettot (antalet inflyttade minus utflyttade) under 2020 var således 167 personer.

Det föddes 445 barn under 2020, 4 fler än 2019. Antalet personer som avled var 450, vilket är 59 fler än året innan. Sammantaget ger detta ett negativt födelsenetto (antalet födda minus avlidna) under året på 5 personer.

Siffrorna i detta stycke är officiell folkmängd enligt SCB. På grund av justeringar som myndigheten gör överensstämmer inte alltid summan av angivna förändringar exakt med den totala förändringen i folkmängd.

Arbete och sysselsättning

Invånarna i Alingsås har en hög sysselsättningsgrad. Av invånare mellan 20-64 år förvärvsarbetar 83,6 procent (2019). Alingsås tillhör därmed de 25 procent av kommunerna som har högst andel förvärvsarbetande i landet. Genomsnittet för förvärvsarbetande personer mellan 20-64 år är 80,4 procent för samtliga kommuner. Motsvarande siffra för Göteborgsregionen är 84,3 procent. Av de som förvärvsarbetar i Alingsås arbetar 60,1 procent inom näringslivet, 33,4 procent inom kommunal eller regional sektor, 1,3 procent inom statlig sektor och 5,1 procent inom övriga organisationer och offentliga institutioner.

Arbetslösheten i Alingsås kommun uppgick år 2020 till 5,5 procent, vilket är lägre än samtliga kommuner vars samlade genomsnittliga arbetslöshet uppgick till 6,8 procent. Motsvarande siffra för Göteborgsregionen var 4,7 procent.

I Alingsås pendlar nästan dubbelt så många ut ur kommunen som in till kommunen. År 2019 pendlade 8 556 personer ut från kommunen, det är drygt 41 procent av alla förvärvsarbetande invånare i Alingsås. Det är främst till Göteborg som utpendlingen sker.

Simon Lindau

NULL

Ekonomichef, Ekonomiavdelningen