Ekonomi

Här finner du information om Alingsås kommuns ekonomi och budget, årsbokslut, skattesats, taxor och avgifter.

Simon Lindau

NULL

Ekonomichef, Ekonomienheten