Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skatten i Alingsås

Kommunalskatt är en del av den skatt du betalar på din inkomst. Den består av två delar: skatt som du betalar till kommunen och en skatt som du betalar till landstingen.

Texten uppdaterad 2020-08-26

Skattesats

Som boende i Alingsås betalar du 32,84 procent i skatt. Det betyder att för varje hundralapp du tjänar betalar du 32 kronor och 84 öre i kommunal- och landstingsskatt.

Skattesatser i Alingsås 2020Procent (%)
Alingsås kommun21,36%
Västra Götalandsregionen11,48%
Totalt32,84%

Begravnings- och kyrkoavgifter

Utöver kommunalskatt och landstingsskatt betalar alla skatteskyldiga begravningsavgift med 0,25 procent (2020).

Du som är skriven i Alingsås och är medlem i Svenska kyrkan betalar även kyrkoavgift med 1,115 procent (2020) för församlingarna Alingsås, Hemsjö och Ödenäs. Om du tillhör Bjärke församling betalar du 1.565 procent (2020) i kyrkoavgift.

Såhär fördelas skatten i Alingsås

Bild på en hundrakronorssedel sedel

Kommunalskatten i Alingsås är 21,36 procent. Det betyder att du för varje hundralapp du tjänar betalar 21 kronor och 36 öre i skatt till kommunen. Här ser du hur de pengarna fördelas i kommunens verksamheter per hundralapp.

VerksamhetKronor per hundralapp
Förskola, grundskola och fritidsverksamhet37,50 kr
Vård och omsorg33,70 kr
Gymnasieutbildning, vuxenutbildning och integration 9,20 kr
Individ- och familjeomsorg 8,70 kr
Övergripande planering och centrala stödfunktioner4,30 kr
Kultur- och fritid3,20 kr
Samhällsbyggnad2,70 kr
Miljö- och livsmedelstillsyn0,60 kr
Tillsyn av gode män, förvaltare och förmyndare0,20 kr

Simon Lindau

NULL

Ekonomichef, Ekonomiavdelningen