Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fördjupning av Alingsås översiktsplan för stadskärnan

En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) Alingsås stadskärna, antogs av kommunfullmäktige den 28 mars 2001.

Texten uppdaterad 2020-04-29

Ny översiktsplan för Alingsås kommun antogs av Kommunfullmäktige 31 oktober 2018 §182. Översiktsplanen ersätter denna FÖP, som endast kvarstår som ett kunskapsunderlag.

Planenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Sveagatan 12, 441 81 Alingsås