Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fördjupning av Alingsås översiktsplan för stadskärnan

En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) Alingsås stadskärna, antogs av kommunfullmäktige den 28 mars 2001.

Texten uppdaterad 2020-04-29

Ny översiktsplan för Alingsås kommun antogs av Kommunfullmäktige 31 oktober 2018 §182. Översiktsplanen ersätter denna FÖP, som endast kvarstår som ett kunskapsunderlag.

Planenheten, samhällsbyggnadskontoret

NULL

Sveagatan 12, 441 81 Alingsås