1 Driftstörningar

Fördjupning av Alingsås översiktsplan för stadskärnan

En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) Alingsås stadskärna, antogs av kommunfullmäktige den 28 mars 2001.

Texten uppdaterad 2020-04-29

Ny översiktsplan för Alingsås kommun antogs av Kommunfullmäktige 31 oktober 2018 §182. Översiktsplanen ersätter denna FÖP, som endast kvarstår som ett kunskapsunderlag.

Planenheten

NULL

Sveagatan 12, 441 81 Alingsås