Bassängbad

Om du avser att starta en verksamhet med bassängbad som ska användas av allmänheten eller av många människor ska du anmäla verksamheten till bygg- och miljönämnden. Bassängbad kan vara simbassänger, vattenrutschbanor, pooler, dammar, flyttankar i olika former och storlekar, som finns inomhus eller utomhus.

Texten uppdaterad 2024-01-24

Anmälan måste skickas in senast 6 veckor innan du startar verksamheten.

När bygg- och miljönämnden fått din anmälan skickar vi en bekräftelse. Om det saknas något i anmälan så kommer vi höra av oss och be om mer uppgifter. Det är först när anmälan är komplett som de 6 veckorna börjar räknas.

Bygg- och miljönämnden skickar normalt ut ett beslut som svar på din anmälan. Beslutet kan innehålla åtgärder du behöver ta i förebyggande syfte för att kraven i miljölagstiftningen ska uppfyllas.

Om verksamheten startar utan att en anmälan har skett blir du tvungen att betala en miljösanktionsavgift. Miljösanktionsavgiften tillfaller Svenska staten.

E-tjänster

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen