Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Akupunktur

Anmälningspliktiga hygieniska verksamheter som till exempel akupunktur, är verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds behandlingar som innebär risk för blodsmitta på grund av användningen av skärande eller stickande verktyg.

Texten uppdaterad 2020-04-28

Om du ska starta en verksamhet med akupunktur ska du göra en anmälan till Miljöskyddskontoret.

Anmälan måste skickas in senast 6 veckor innan du startar verksamheten.

När miljöskyddsnämnden fått din anmälan skickar vi en bekräftelse. Om det saknas något i anmälan så kommer vi höra av oss och be om mer uppgifter. Det är först när anmälan är komplett som de 6 veckorna börjar räknas.

Miljöskyddsnämnden skickar normalt ut ett beslut som svar på din anmälan. Beslutet kan innehålla åtgärder du behöver ta i förebyggande syfte för att kraven i miljölagstiftningen ska uppfyllas.

Om verksamheten startar utan att en anmälan har skett blir du tvungen att betala en miljösanktionsavgift. Miljösanktionsavgiften tillfaller Svenska staten.

Miljöskyddskontoret

NULL

Miljöskyddskontoret