Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Solarier

Eftersom solariesolning innebär en ökad risk för hudcancer är det viktigt att solarier har rätt utrustning för att minska riskerna. Det är den som bedriver verksamheten som är ansvarig för att solariebäddarna fungerar och att rätt information om solariet finns väl synlig.

Texten uppdaterad 2020-04-28

Du som har eller ska starta en solariesalong är skyldig att följa de krav som regleras i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar.

  • Alla solarier som säljs ska uppfylla de strålskyddskrav som finns i standarden (SS EN 60 335-2-27, Utgåva 6, 2010 ).
  • Solarierna måste vara av UV-typ 3.
  • Solariet ska vara märkt med UV-typ och information om vilka rör som ska användas (originalrör).
  • Solariet ska även vara märkt med ett ekvivalenskodintervall.
  • De rör som solariet är försett med ska vara märkta med en ekvivalenskod.
  • Varje solarium ska vara placerat eller avskärmat så att personal och kunder inte blir bestrålade oavsiktligt.
  • Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga för alla som använder solariet.

Miljöskyddskontoret

NULL

Miljöskyddskontoret